Middelalder-Oslo

Aktiviteter

Gavltil topp 46Arbeidet med gavlmaleriet på leiegården Oslo gate 1A starter i slutten av august 2023 og vil bli ferdig i høst. Hele gavlen fra toppen og ned til ca. 4m over bakken skal dekkes med Karl-Fredrik Kellers bilde av middelalderens Nordre strete.

Malearbeidet gjøres av malermester Kaasa som også stod for gavlmaleriet ved Oslo torg.

Innsamlingsaksjonen fortsetter, for vi mangler fortsatt ca.kr. 26.000 for å nå helt til topps.

Vil du støtte, overfører du bidraget til

Stiftelsen Oslo Middelalderby

bankkonto 1813 37 73661 eller VIPPS til 643750.

På grunn av dataangrep på vår innmeldingsside har vi måttet fjerne denne innmeldingsmuligheten.

Den vil komme tilbake når vi har fått på plass en bedre versjon av innmeldingsblanketten.

Vennligst ta kontakt med en av styremedlemmene.

/Webansvarlig

 

Du er her: Hjem Aktiviteter