Middelalder-Oslo

Middelalder-Oslo

Har du lyst til å bli en av de mange i Middelalder-Oslo?

700 rsdagen 18

Melder du deg inn, kan du i løpet av året bli med på:

- En masse foredrag med interessante og aktuelle temaer
- Omvisninger i Middelalderbyen
- Gudstjenester i kirkeruinene
- Årlige turer til andre middelalderområder og -byer
- Feiring av Oslos skytshelgen på St. Hallvards dag 15. mai
- Vår egen middelalderuke sist i august med foredrag hver kveld rundt et valgt tema
- Eufemia-aften «nullte» søndag i advent, med kultur og servering
Og mye mer!

Se aktivitetskalenderen til høyre på siden!

Alt dette, medlemsbrev og medlemsblad flere ganger i året får du for kr. 300 pr. år. Da er du dessuten med på å sikre at Oslos nedgravde og sjeldne middelalderby i Gamlebyen kommer skikkelig fram i lyset. (Den kalles ikke "Nordens Pompeii" for ingenting...!)

Bli med på laget - meld deg inn her

Du er her: Hjem Kontakt oss Har du lyst til å bli en av de mange i Middelalder-Oslo?