Middelalder-Oslo

Aktiviteter

Natt til den 17. august 1624 brant det i havnebyen innerst i Oslofjorden, byen som var kjent som Oslo. Den 27. september samme år ble en ny by grunnlagt, kalt Christiania. Oslo ble Gamlebyen.        

Det som skjedde høsByen som brant for syndens skyld Oslo 1624ten 1624 er en kriminell historie. Fem kvinner får skylden, blir fengslet for trolldom, og i hvert fall tre av dem ble halshugget. Jon Skarpretter sender regning til kommunen og får betaling pr. hode.  Hans Nielsen Grils skriver en salme som begynner slik: "Ved ild og brann den sterke Oslo er straffet med, hvor av vi kunne merke Kristus å være vred".

De tre som ble halshugget var Sidsel Nilsdatter, Karine Clemensdatter og Eline Steensdatter.  De to andre som ble tatt for trolldom er Birgitte, hvis navn er knyttet til Ekeberg, og Ingrid, hvis navn er knyttet til Kværner. 

Skriveren på Akershus, Nils Toller, som var ansvarlig for økonomien på festningen, ble byens rikeste mann et ter brannen, og Christian IV fikk æren for å grunnlegge en ny by som han kalte opp etter seg selv.  De tjente mest ved brannen.  De fem kvinnene fikk skylden og betalte mest.  De bør bli husket. Kvinnene fortjener et minnesmerke.

Møtet holdes i Selskapet for Oslo Byes Vel i Rådhusgata 7. Per Olav Reinton, forfatteren av boka BYEN SOM BRANT FOR SYNDENS SKYLD. OSLO 1624, innleder til samtale om mulighetene for å reise et minnesmerke.

PÅMELDING TIL MØTET SENDES TIL PREBEN WINGER   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Morten StigeTorsdag 27.mai kl.19.00 holdt Morten Stige foredraget "Avtrykket av en by - Middelalder-Oslos arkitektur" via ZOOM.
Foredraget er nå tilgjengelig på Youtube, se under.

Konsentrasjonen av bygninger er en av de absolutte kravene til en by. Fra Oslos middelalder er bare få stående bygninger og enkelte ruiner og arkeologiske avtrykk av bygg bevart. Vi står derfor overfor et historisk byområde uten bygg. Middelalderbyen er nå et av de minst bebygde strøk i det sentrale Oslo. Dette gjør både forståelsen og formidlingen av byen krevende.

Morten Stige har omfattende erfaring med bygningsforvaltning og kunnskap om byggeskikk. Han har skrevet hovedoppgave om koret i Stavanger domkirke, vært ansatt hos Riksantikvaren og har vært avdelingsleder hos Byantikvaren i Oslo. Nå er han medarbeider i Fabrica Kulturminnetjenester AS, som er en av samarbeidspartene for Oslo kommune ved utforming av Middelalderparken. Han er for tiden også en av hovedredaktørene for NIKUs nye bok om Oslos historie i middelalderen. Dessuten er han en fremragende og inspirerende formidler og foredragsholder!

HØR OG SE FOREDRAGET HER!

Pga. coronarestriksjonene og begrensninger av antall personer på arrangementene har vi begrenset uken til tre arrangementer, tirsdag, onsdag og torsdag. Det vil bli notert navn og kontaktinformasjon for alle fremmøtte. For ikke-medlemmer må vi be om slik informasjon, for medlemmer sjekker vi om vi har kontaktinformasjon i medlemsregisteret og haker av.
Foredragene og byvandringen starter alle dager kl. 19.00, tirsdag og torsdag i Hallvards-salen på Gamlebyen skole, Egedes gate 3, byvandringen i Ladegårdshagen, Oslo gate 13. Programmet for hver av dagene ses nedenfor. Gratis adgang.

Livet i Oslo etter bylova av 1276.sunde2 1

Foredrag på Gamlebyen skole av Jørn Øyrehagen Sunde, jurist og rettshistorikar.

Magnus Lagabøter gav i 1274 Landslova, som den tredje riksdekkjande landslova i Europa. I 1276 gav han ei bylov, som vart nytta i alle dei store norske byane. Her fanst det detaljerte brannforskrifter, reglar om byggje-løyve og vegbreidde, om handel med vin og kvernsteinar, om teneste¬folk som fekk så låg løn at dei svalt og leigebuarar som reiste utan å betala for seg, og det fanst ei plikt til å vegleia heller enn å villeia fulle folk. Sunde vil i sitt føredrag bruka Bylova av 1276 til å teikna eit bilete av korleis dagleglivet i Oslo kan ha vore på slutten av 1200-talet.

 

Før foredraget blir det overrekkelse av Gangvaktprisen, der Ole Kristian Høisæther, leder av Oslo Byes Vel og forfatter av boken om St. Hallvard,  tildeles prisen for sin innsats for Oslos historie.

Medisinplanter i middelalderbyen

Plante M uka 2020Byvandring med start i Ladegårdshagen, Oslo gate 13 med forskere i forskningsprosjektet Mennesker og planter.

Prosjektet handler om menneskers kunnskap om og bruk av planter i Norden, fra vikingtid til vår tid. Denne kvelden går vi på jakt etter planter som har vokst i området – fra Ruinparken og ned til Mariakirken og kongsgården – helt siden middelalderen. Vi blir fortalt om spor av planter som er funnet under arkeologiske utgravninger og hvordan disse plantene ble brukt i medisinsk praksis i datiden og hvordan middelalderens kunnskap passer med nåtidens kunnskap om plantene. Du kan høre om hvordan folk ruset seg, hvilke planter som beskyttet mot sykdommer og hvilke nyttevekster de brukte.

Førsteamanuensis Karoline Kjesrud ved Kulturhistorisk museum og førstelektor Anneleen Kool ved Naturhistorisk museum, vitenskapelige assistenter Therese Foldvik, June Dahl og Luka N. Olsen, ved Kulturhistorisk museum er vandreguider.

Du er her: Hjem Aktiviteter