Middelalder-Oslo

Aktiviteter

Onsdag 8. mars kl 19:00: medlemsmøte der tema er Hallvardskatedralen i middelalderen og i dag, og utforming av Minneparken.

Hallvardskatedralen

 

Anne Olaisen fra Kulturetaten er invitert.

I tillegg vil NIKU være representert ved Kjartan Hauglid. 

Sted og program blir kunngjort  straks det er klart.

Etter at årsmøtesakene er avviklet, blir det faglig foredrag ved arkeolog Egil Bauer, NIKU.

Nærmere program kommer etter hvert.

Tradisjonen tro arrangerer foreningen Middelalder-Oslo den årlige Middelalder-uka sist i august, med foredrag i Oslo Ladegård hver kveld 19.00.

Programmet for 2023 er ennå ikke fastlagt, men vil bli kunngjort så snart det foreligger.

Gratis adgang, og åpent for alle!

Pga. coronarestriksjonene og begrensninger av antall personer på arrangementene har vi begrenset uken til tre arrangementer, tirsdag, onsdag og torsdag. Det vil bli notert navn og kontaktinformasjon for alle fremmøtte. For ikke-medlemmer må vi be om slik informasjon, for medlemmer sjekker vi om vi har kontaktinformasjon i medlemsregisteret og haker av.
Foredragene og byvandringen starter alle dager kl. 19.00, tirsdag og torsdag i Hallvards-salen på Gamlebyen skole, Egedes gate 3, byvandringen i Ladegårdshagen, Oslo gate 13. Programmet for hver av dagene ses nedenfor. Gratis adgang.

Livet i Oslo etter bylova av 1276.sunde2 1

Foredrag på Gamlebyen skole av Jørn Øyrehagen Sunde, jurist og rettshistorikar.

Magnus Lagabøter gav i 1274 Landslova, som den tredje riksdekkjande landslova i Europa. I 1276 gav han ei bylov, som vart nytta i alle dei store norske byane. Her fanst det detaljerte brannforskrifter, reglar om byggje-løyve og vegbreidde, om handel med vin og kvernsteinar, om teneste¬folk som fekk så låg løn at dei svalt og leigebuarar som reiste utan å betala for seg, og det fanst ei plikt til å vegleia heller enn å villeia fulle folk. Sunde vil i sitt føredrag bruka Bylova av 1276 til å teikna eit bilete av korleis dagleglivet i Oslo kan ha vore på slutten av 1200-talet.

 

Før foredraget blir det overrekkelse av Gangvaktprisen, der Ole Kristian Høisæther, leder av Oslo Byes Vel og forfatter av boken om St. Hallvard,  tildeles prisen for sin innsats for Oslos historie.

Du er her: Hjem Aktiviteter