Middelalder-Oslo

Aktiviteter

AVTRYKKET AV EN BY - MIDDELALDER-OSLOS ARKITEKTUR

Morten StigeTorsdag 27.mai kl.19.00 holdt Morten Stige foredraget "Avtrykket av en by - Middelalder-Oslos arkitektur" via ZOOM.
Foredraget er nå tilgjengelig på Youtube, se under.

Konsentrasjonen av bygninger er en av de absolutte kravene til en by. Fra Oslos middelalder er bare få stående bygninger og enkelte ruiner og arkeologiske avtrykk av bygg bevart. Vi står derfor overfor et historisk byområde uten bygg. Middelalderbyen er nå et av de minst bebygde strøk i det sentrale Oslo. Dette gjør både forståelsen og formidlingen av byen krevende.

Morten Stige har omfattende erfaring med bygningsforvaltning og kunnskap om byggeskikk. Han har skrevet hovedoppgave om koret i Stavanger domkirke, vært ansatt hos Riksantikvaren og har vært avdelingsleder hos Byantikvaren i Oslo. Nå er han medarbeider i Fabrica Kulturminnetjenester AS, som er en av samarbeidspartene for Oslo kommune ved utforming av Middelalderparken. Han er for tiden også en av hovedredaktørene for NIKUs nye bok om Oslos historie i middelalderen. Dessuten er han en fremragende og inspirerende formidler og foredragsholder!

HØR OG SE FOREDRAGET HER!

Du er her: Hjem Aktiviteter AVTRYKKET AV EN BY - MIDDELALDER-OSLOS ARKITEKTUR