Middelalder-Oslo

Andres arrangementer

JUBILEUMSÅRET 2024

I år - 2024 - er det flere jubileer vi kan markere og ferie. Foreningen Middelalder-Oslo er med på alle. Det er

Oslosegl750 år siden Magnus Lagabøtes Landslov var ferdig (1274)
400 år siden Oslo brant og Christiania ble grunnlagt (1624)
og 100 år siden det ble vedtatt at Kristiania skulle ta navnet Oslo (1924).

Her er noen datoer som du bør merke deg. De har både med de tre jubileene å gjøre og andre temaer. Og det blir mange flere. Mer informasjon kommer for de enkelte datoene etterhvert.

Oslo museum, bymuseet: OsLove – fast utstilling om Oslos historie.
Tirsdag 16. januar: Ladegården og Tidvis -  Oslo 1324 - 3D-visualisering og utstilling om middelalderen i Oslo, nordfløyen. Åpent for publikum fra ca. kl.15 til kl.18.00.
Torsdag 1. februar: Åpning av Landslovsjubileet.
Kulturhistorisk museum: Noregr - fortellinger fra middelalderen. Den faste utstillingen ARV – vår plass i historien vil fortsatt stå.
Stortinget: plakatutstilling.
Nasjonalbiblioteket: feståpning 1. februar. Utstillingen Med Lova i hand åpner 12. februar og står til 17. juni. 
Torsdag 8.februar: Middelalder-Oslo - foredragskveld: «Jafnt kona sem karlmaðr» på Gamlebyen skole. Jørn Øyrehagen Sunde og Else Mundal snakker om Landsloven, andre lover i middelalderen og bruken av omtalen mann og kvinne (se egen sak om arrangementet).
Torsdag 4. juli: Markering av 100 år siden Stortinget vedtok navneendringen. Foredrag av Leif Gjerland.
Lørdag 17. august: Markering av brannen i Oslo i 1624 i Middelalderparken. Fest, middelaldermusikk, ridderturnering ved nyoppsatt sjøbod.
Borgertog fra middelalderbyen til Christiania torv. 1624 - Nei til tvangsflytting! Bli med!
Lørdag 28. september: Markering av grunnleggingen av Christiania i 1624. Christian 4: Her skal byen ligge!

Du er her: Hjem Aktiviteter Andres arrangementer JUBILEUMSÅRET 2024