Middelalder-Oslo

Våre arrangementer

Middelalderfestivalen 16.-17. juni

Kom og opplev middelalderen!

 

 

Programmet vil bli stort og innholds­rikt med riddere, prinsesse- og ridder­skole, middel­aldermusikk, gjøgling, foredrag, salgsboder og boder hvor håndverk blir demonstrert og hvor ”middelalder­gjen­stander” blir solgt. Det er også informa­sjons­­boder, bl.a. for interesseforeningen Middel­alder-Oslo. I år vil det også bli fokus på korsfarertiden og samarbeidet med Thorvald Steen.

I det store teltet blir det servering og under­holdning. Her kan man sitte tørt i middel­alder­stemning til evt. regn­byger har gitt seg. For Middelalder-festivalen er det viktig med stor oppslutning. Det er slik bruk vi gjerne vil ha i parken. Følg med på nettet: www.oslomiddelalderfestival.org eller på facebook.

Derfor støtter vi arrangementet fullt ut og satser stort med en infor­masjonsbod og en quiz-bod. Vi vil fortelle om middelalder-Oslo, prøve folks kunnskaper, selge bøker, hefter og T-skjorter og ikke minst verve nye medlemmer til foreningen. Vi ber også om at våre medlemmer gjør reklame for festivalen blant venner og bekjente og på arbeids­plassen. Festivalen sliter økonomisk og har ikke råd til omfattende reklame. Den trenger så god tilslutning som mulig.

Til bodene trenger vi mannskap, og også festivalen trenger frivillige. For Middelalder-Oslo koordinerer Anne-Wenche Ore innsatsen og setter opp vaktlister.


 

Du er her: Hjem Aktiviteter Våre arrangementer Middelalderfestivalen 16.-17. juni