Middelalder-Oslo

Aktiviteter

På grunn av dataangrep på vår innmeldingsside har vi måttet fjerne denne innmeldingsmuligheten.

Den vil komme tilbake når vi har fått på plass en bedre versjon av innmeldingsblanketten.

Vennligst ta kontakt med en av styremedlemmene.

/Webansvarlig