Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

Morten StigeForedrag ved siviløkonom og kunsthistoriker Morten Stige om Middelalder-Oslos arkitektur. Foredraget blir sendt på Zoom. Koble deg på via denne linken.

Konsentrasjonen av bygninger er en av de absolutte kravene til en by. Fra Oslos middelalder er bare få stående bygninger og enkelte ruiner og arkeologiske avtrykk av bygg bevart. Vi står derfor overfor et historisk byområde uten bygg. Middelalderbyen er nå et av de minst bebygde strøk i det sentrale Oslo. Dette gjør både forståelsen og formidlingen av byen krevende. Foredraget vil ta utgangspunkt i det vi vet om hva som faktisk ble bygget i Oslo og se nærmere på det som er bevart og hvordan historien om den tett bebygde byen kan formidles. I den sammenheng er det også interessant å se på møtene med den moderne byen som ligger på alle kanter.M Stige arkitektur
Morten Stige har omfattende erfaring med bygningsforvaltning og kunnskap om byggeskikk.  Han er utdannet siviløkonom og kunsthistoriker med middelalderkirker i stein som spesialitet. Han har skrevet hovedoppgave om koret i Stavanger domkirke, vært ansatt hos Riksantikvaren og har vært avdelingsleder hos Byantikvaren i Oslo. Nå er han medarbeider i Fabrica Kulturminnetjenester AS. Han er for tiden også en av hovedredaktørene for NIKUs nye bok om Oslos historie i middelalderen. Dessuten er han en fremragende og inspirerende formidler og foredragsholder.

Foredraget blir lagt ut på YouTube i uke 22.

Innkalling til digitalt årsmøte torsdag 25. mars 2021 kl 19.00.

Havnemilj vinterÅrsmøtet vil bli gjennomført på Zoom.

Her er lenke til Zoom  for møtet.

Det vil bli orientert om prosedyrer for stemmegivning i starten av møtet. Vi vil gjøre dette så enkelt som mulig.

Etter at årsmøtet er avviklet, vil arkeolog Petter Molaug fortelle om hvordan middelalderbyen kan bli etter at BaneNOR er ferdig med utbyggingen i området, og om planer for et gjenoppbygget havnemiljø i Middelalderparken.

Slik kan et gjenoppbygget havnemiljø ved vannspeilet bli. Illustrasjon ved Karl Fredrik Keller og Leif Gjerland.

StefkaEriksenTorsdag 11.mars kl.19.00 inviterte Middelalder-Oslo til digitalt foredrag med Stefka Georgieva Eriksen, som snakket om "Hva kan vi vite om hvordan middelalderens mennesker forstod seg selv?" 

Foredraget er nå tilgjengelig for avspilling på Youtube: https://youtu.be/fqKyfu8EVEA

Et favorittdiskusjonstema blant forskere og andre som er interesserte i middelalderens kultur er om vi i det hele tatt kan vite noe om middelaldermenneskers mentaliteter, følelser og tanker. Var middelalderens kultur, og dermed mennesker, så annerledes at det hindrer oss i å tilnærme oss slike temaer, eller «forandres menneskenes hjerter aldeles intet i alle dager», som Sigrid Undset sa, og hva kan vi i så fall si om dette temaet?

Med dette spørsmålet som ramme, diskuterte Stefka G. Eriksen, kulturhistoriker og forsker i NIKU, Forside Stefkas bokmenneskers selvuttrykk og dermed selvforståelse, basert på norrøne sagaer, manuskriptene som disse sagaene er bevart i, samt arkeologiske levninger og historiske dokumenter.

Hvordan kan vi komme nærmere middelaldermenneskers selvforståelse ved hjelp av ny moderne kunnskap om hvordan menneskets tankemønstre fungerte?

Foredraget er basert seg på et forskningsprosjekt publisert i den nylig utgitte boken Approaches to the Medieval Self, redigert av Eriksen, Bjørn Bandlien og Karen Langsholt Holmquist. Den er tilgjengelig på nett på forlaget de Gruyter.

 

Funn fra NIKUs arkeologiske undersøkelser for den nye, store Bispegata og Oslo torg er tema for foredraget. Sted: Hallvardsalen, Gamlebyen skole, Egedes gt 3. onsdag 21 oktober  kl.19.00.

SkjeletterHallvardskArkeolog Tone Bergland fra NIKU vil fortelle om skjellettene i krysset og andre funn.

- Sommeren 2020 skulle Bymiljøetaten i Oslo sette ned en kum. Da kummen ble gravd, ble et ni hundre år gammelt brottsverk avdekket. Tre skjeletter var slengt ned i en smal grav på Hallvardskatedralens kirkegård. Hvem var de? Hvor kom de fra? Hvorfor endte de opp i en grav midt i krysset mellom Oslo gate og Bispegata?
- På området for Oslo torg ble det funnet en stor steinbygning. Men var det plass til noe torg her?
- Ved utgravingene for Follobanen ble det bl.a. funnet en hel bygård sør for Bispeallmenningen.
- Nederst i Bispegata ble det påvist sjøbodfundamenter på begge sider av Bispeallmenningen.
 LaftekasseBispegataTone Bergland er rådgiver i NIKU og osteoarkeolog, spesialist på skjelettfunn.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Ingen påmelding.

Gjeldende korona-regler blir fulgt,

Det er god plass i Hallvardsalen, og alle fremmøtte blir registrert ved navn og telefonnr. Bruk gjerne munnbind.

OBS! Endring i trikkerutene fra 4. oktober: Linje 19 til Ljabru går ikke lenger fra Jernbanetorget, men fra Dronningens gate via Bjørvika. Linje 13  går nå til Ljabru fra Dronningens gate via Bjørvika. Avstigning på Middelalderparken. Linje 18 går ikke lenger til Ljabru. Buss 70 stopper på St. Hallvards plass, bussene 32 og 34 stopper på Middelalderparken..

VELKOMMEN! 

Bispevika2020

Håvard Hegdal, arkeolog i NIKU, Norsk institutt for Kulturminneforskning vil onsdag 23. september snakke om Oslo havn i middelalderen.

I 2019 var det utgravninger ved Bispevika for den nye bebyggelsen på utsiden av Kong Håkon 5.s gate. Det er bl.a. funnet deler av en lang bryggefront fra 1400-tallet.

Foredraget begynner kl.19.00, og blir holdt i Halllvardsalen på Gamlebyen skole, Egedes gt.3. Gratis og åpent for alle! Vi følger koronareglene til punkt og prikke, og sørger for rikelig avstand mellom stolene. Bruk gjerne munnbind! VELKOMMEN!

Kaifront2020

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer