Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

Onsdag 22. mars: ÅRSMØTE MED FOREDRAG

Det innkalles til ordinært årsmøte i Middelalder-Oslo onsdag 22. mars kl 18.30 i Hallvardsalen, Gamlebyen skole, Egedes gt 3.

Egil BauerLes SAKSLISTE til Middelalder-Oslos årsmøte 2023 her. Den blir også sendt medlemmene på E-post. Forslag fra medlemmene til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest torsdag 2. mars.

Les Middelalder-Oslos ÅRSBERETNING for 2022 her.

Les Middelalder-Oslos HANDLINGSPLAN for 2023 her

Etter at årsmøtesakene er avviklet, blir det foredrag ved arkeolog Egil Bauer, NIKU (bildet til venstre) om den nye populærvitenskaplige boka "Det Gamle Oslo 1000-1624". Den er skrevet at en rekke fagpersoner, og inneholder spennende resultater fra de arkeologiske utgravningene og forskning omkring middelalderens Oslo de siste årene. Boka vil komme i salg senere i år. Her er det noe å glede seg til!

VELKOMMEN!

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer Onsdag 22. mars: ÅRSMØTE MED FOREDRAG