Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

Hver kveld fra kl.19 i siste uke i august blir det foredrag og diskusjoner om middelalderbyen, Middelalderparken og hva den kan brukes til og fylles med.

Middelalderparken

Mandag 23/8: Et framtidsbilde av Oslos første bysamfunn. Foredrag og introduksjon til det overordnete temaet ved historieformidler Leif Gjerland. Halvardsalen Gamlebyen skole. Les mer om dette her.

Tirsdag 24/8: Bygging av bygårder, hus og havnemiljø. Rekonstruksjoner og markeringer. Halvardsalen Gamlebyen skole. Diskusjon etter korte innlegg fra Petter B. Molaug, Silje Opdahl Mathisen (arkeolog og magasinforvalter KHM) om bygningsfunn fra middelalderbyen og arkitekt Tom Wassum (Arkitektskap) om bygningsrekonstruksjoner og moderne krav til bruk.

Onsdag 25/8: Hva slags vegetasjon vil vi ha i Middelalderparken? Oppmøte i Ladegårdshagen. Introduksjon om historisk hagebruk ved Mari Marstein (Tidligere leder Gamle Hvam). Vandring til Sørenga og Mariakirken. Refleksjoner om å fremkalle historien i landskapet ved Søssa Jørgensen (billedkunstner og landskapsarkitekt) og Geir Tore Holm (kunstner, PhD i kunstnerisk utviklingsarbeid). Illustrasjon. Diskusjon. 

Torsdag 26/8: Oslo 1324. 3D-fremstilling. Halvardsalen Gamlebyen skole Planer for fremstilling av middelalderbyen og smakebiter ved Ragnhild Hutchinson (Tidvis). Les mer her.

Fredag 27/8: Middelaldermusikk og lyd, opplevelser – stemning - ettertanke. Oppmøte i Ladegårdshagen. Vandring fra Ladegården til Clemenskirken og Modus-huset ved Gro Siri Johansen (MODUS Senter for middelaldermusikk). Middelalder sang og musikk. Les mer her.

Vi følger koronareglene: Ingen som har symptomer på Covid19 eller er i karantene får komme, alle holder 1m avstand under hele arrangementet, det brukes rikelig med Antibac og det noteres kontaktinformasjon for alle. Hvis det blir krevet av myndighetene, blir det nødvendig å vise koronasertifikat for å komme inn.
Ta trikk til Middelalderparken retning Ljabru, linje 13 via Prinsens gate, linje 19 via Jernbanetorget. Eller ta buss til Middelalderparken i Bispegata, linje 32 Kværnerbyen, linje 34, 74 Simensbråten, Ekeberg hageby. Eller gå eller ta sparkesykkel via Dronning Eufemias gate. Framtidsbilde4

Gratis og åpent for alle! 

Morten StigeForedrag ved siviløkonom og kunsthistoriker Morten Stige om Middelalder-Oslos arkitektur. Foredraget blir sendt på Zoom. Koble deg på via denne linken.

Konsentrasjonen av bygninger er en av de absolutte kravene til en by. Fra Oslos middelalder er bare få stående bygninger og enkelte ruiner og arkeologiske avtrykk av bygg bevart. Vi står derfor overfor et historisk byområde uten bygg. Middelalderbyen er nå et av de minst bebygde strøk i det sentrale Oslo. Dette gjør både forståelsen og formidlingen av byen krevende. Foredraget vil ta utgangspunkt i det vi vet om hva som faktisk ble bygget i Oslo og se nærmere på det som er bevart og hvordan historien om den tett bebygde byen kan formidles. I den sammenheng er det også interessant å se på møtene med den moderne byen som ligger på alle kanter.M Stige arkitektur
Morten Stige har omfattende erfaring med bygningsforvaltning og kunnskap om byggeskikk.  Han er utdannet siviløkonom og kunsthistoriker med middelalderkirker i stein som spesialitet. Han har skrevet hovedoppgave om koret i Stavanger domkirke, vært ansatt hos Riksantikvaren og har vært avdelingsleder hos Byantikvaren i Oslo. Nå er han medarbeider i Fabrica Kulturminnetjenester AS. Han er for tiden også en av hovedredaktørene for NIKUs nye bok om Oslos historie i middelalderen. Dessuten er han en fremragende og inspirerende formidler og foredragsholder.

Foredraget blir lagt ut på YouTube i uke 22.

Innkalling til digitalt årsmøte torsdag 25. mars 2021 kl 19.00.

Havnemilj vinterÅrsmøtet vil bli gjennomført på Zoom.

Her er lenke til Zoom  for møtet.

Det vil bli orientert om prosedyrer for stemmegivning i starten av møtet. Vi vil gjøre dette så enkelt som mulig.

Etter at årsmøtet er avviklet, vil arkeolog Petter Molaug fortelle om hvordan middelalderbyen kan bli etter at BaneNOR er ferdig med utbyggingen i området, og om planer for et gjenoppbygget havnemiljø i Middelalderparken.

Slik kan et gjenoppbygget havnemiljø ved vannspeilet bli. Illustrasjon ved Karl Fredrik Keller og Leif Gjerland.

StefkaEriksenTorsdag 11.mars kl.19.00 inviterte Middelalder-Oslo til digitalt foredrag med Stefka Georgieva Eriksen, som snakket om "Hva kan vi vite om hvordan middelalderens mennesker forstod seg selv?" 

Foredraget er nå tilgjengelig for avspilling på Youtube: https://youtu.be/fqKyfu8EVEA

Et favorittdiskusjonstema blant forskere og andre som er interesserte i middelalderens kultur er om vi i det hele tatt kan vite noe om middelaldermenneskers mentaliteter, følelser og tanker. Var middelalderens kultur, og dermed mennesker, så annerledes at det hindrer oss i å tilnærme oss slike temaer, eller «forandres menneskenes hjerter aldeles intet i alle dager», som Sigrid Undset sa, og hva kan vi i så fall si om dette temaet?

Med dette spørsmålet som ramme, diskuterte Stefka G. Eriksen, kulturhistoriker og forsker i NIKU, Forside Stefkas bokmenneskers selvuttrykk og dermed selvforståelse, basert på norrøne sagaer, manuskriptene som disse sagaene er bevart i, samt arkeologiske levninger og historiske dokumenter.

Hvordan kan vi komme nærmere middelaldermenneskers selvforståelse ved hjelp av ny moderne kunnskap om hvordan menneskets tankemønstre fungerte?

Foredraget er basert seg på et forskningsprosjekt publisert i den nylig utgitte boken Approaches to the Medieval Self, redigert av Eriksen, Bjørn Bandlien og Karen Langsholt Holmquist. Den er tilgjengelig på nett på forlaget de Gruyter.

 

Funn fra NIKUs arkeologiske undersøkelser for den nye, store Bispegata og Oslo torg er tema for foredraget. Sted: Hallvardsalen, Gamlebyen skole, Egedes gt 3. onsdag 21 oktober  kl.19.00.

SkjeletterHallvardskArkeolog Tone Bergland fra NIKU vil fortelle om skjellettene i krysset og andre funn.

- Sommeren 2020 skulle Bymiljøetaten i Oslo sette ned en kum. Da kummen ble gravd, ble et ni hundre år gammelt brottsverk avdekket. Tre skjeletter var slengt ned i en smal grav på Hallvardskatedralens kirkegård. Hvem var de? Hvor kom de fra? Hvorfor endte de opp i en grav midt i krysset mellom Oslo gate og Bispegata?
- På området for Oslo torg ble det funnet en stor steinbygning. Men var det plass til noe torg her?
- Ved utgravingene for Follobanen ble det bl.a. funnet en hel bygård sør for Bispeallmenningen.
- Nederst i Bispegata ble det påvist sjøbodfundamenter på begge sider av Bispeallmenningen.
 LaftekasseBispegataTone Bergland er rådgiver i NIKU og osteoarkeolog, spesialist på skjelettfunn.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Ingen påmelding.

Gjeldende korona-regler blir fulgt,

Det er god plass i Hallvardsalen, og alle fremmøtte blir registrert ved navn og telefonnr. Bruk gjerne munnbind.

OBS! Endring i trikkerutene fra 4. oktober: Linje 19 til Ljabru går ikke lenger fra Jernbanetorget, men fra Dronningens gate via Bjørvika. Linje 13  går nå til Ljabru fra Dronningens gate via Bjørvika. Avstigning på Middelalderparken. Linje 18 går ikke lenger til Ljabru. Buss 70 stopper på St. Hallvards plass, bussene 32 og 34 stopper på Middelalderparken..

VELKOMMEN! 

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer