Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

Bispevika2020

Håvard Hegdal, arkeolog i NIKU, Norsk institutt for Kulturminneforskning vil onsdag 23. september snakke om Oslo havn i middelalderen.

I 2019 var det utgravninger ved Bispevika for den nye bebyggelsen på utsiden av Kong Håkon 5.s gate. Det er bl.a. funnet deler av en lang bryggefront fra 1400-tallet.

Foredraget begynner kl.19.00, og blir holdt i Halllvardsalen på Gamlebyen skole, Egedes gt.3. Gratis og åpent for alle! Vi følger koronareglene til punkt og prikke, og sørger for rikelig avstand mellom stolene. Bruk gjerne munnbind! VELKOMMEN!

Kaifront2020

Årsmøtet i Middelalder-Oslo 10. juni 2020 er avsluttet.

Dokumentene til årsmøtet kan leses her: 

Oslo Middelalderfestival går i år digitalt, fra fredag 29.mai kl.19.00 til søndag 30.mai kl.21.00. 
QuarantOmfQuarant-OMF vil foregå samme helgen som Oslo Middelalderfestival opprinnelig skulle gå av stabelen  - siste helgen i mai. Programmet vil bli både fra opptak og livestream og skal bestå av konserter, gjøglere, foredrag, håndverksdemonstrasjoner og et eget program for barn og unge.
Det blir en virtuell markering, der deltakere som skulle vært med på festivalen er invitert til å komme med innslag. I solidaritet med dem som denne sesongen har mistet alle oppdragene sine, ønsker Oslo Middelalderfestivel på denne måten å gi et lite bidrag og samtidig "nå ut til vårt publikum, det historiske miljøet og våre frivillige", sier OMF.

Medlemsmøte med foredrag kl.19 i Halvardsalen, Gamlebyen skole, Egedes gate 3.
Tore Skeie Paw Wegner Gissel bokforside fotocred GyldendalTore Skeie, historiker og forfatter, snakker om sin siste bok Hvitekrist. Om Olav Haraldsson og hans tid. (Se omtale i medlemsbladet 2019/1).
Boka følger Olav fram til slaget på Stiklestad, men omtaler ikke Olavs død og helliggjøringen i etterkant. Det er en spennende fortelling som kaster nytt lys over høvdinger og vikinger i Norge, England og andre steder i sen vikingtid, og over krigerhøvdingen Olav som lot seg døpe i Rouen, sannsynligvis mest som bekreftelse på en politisk allianse. Boka er første bind i en serie på fem om norske konger i vikingtid og middelalder. Neste bind er om Harald Hardråde. Tore Skeie har tidligere snakket hos oss om bøkene Alv Erlingsson. En adelsmanns død og senere om Jomfruen fra Norge.    Møtet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

På medlemsmøtet onsd.4.mars kl.19 i Halvardsalen, Gamlebyen skole, Egedes gate 3

Middelalderparken modellvil Anne Olaisen, seksjonsleder i Kulturetaten, fortelle om realisering av planene for Middelalderbeltet, en del av middelalderbyen. 

Oslo kommune og BaneNor forhandler om hvem som har ansvar for hvilke tiltak i Middelalderparken. Kulturetaten har utarbeidet skisseprosjekt for tiltakene som skal gjennomføres. Det gjenstår prioritering og finansiering av kommunens tiltak. Etter at forprosjektet er ferdig, vil det bli lagt fram en sak for byrådet og bystyret. Vi er spent på å få presentert Utviklingsplanen for Middelalderbeltet, og hvilke tiltak Kulturetaten vil starte opp med i 2020, og senere i Middelalderparken, Minneparken og Ladegårdshagen.

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer