Middelalder-Oslo

Medlemsturer

Mandag 5. juni kl. 17:00 inviteres det til familietur til Gamle Aker kirke

GamleAkerKirkeKunsthistoriker Morten Stige forteller om kirkebygget, Oslos eldste bygning 

Oslo pilegrimssenter, kirkens nabo, forteller om middelalderens veifár 

Pil-og-bue-skyting for barn ved foreningens egen instruktør Arne Eriksen 

Mer informasjon om turen og invitasjon til påmelding sendes ut pr. e-post i mai.

Det inviteres til innholdsrik dagstur til Hadeland.

Steinjuset2
Vi besøker Lunner kirke, Gran med søsterkirkene og Steinhuset, Tingelstad gamle kirke og Hadeland Folkemuseum.

Turleder er kunsthistoriker Morten Stige.

 

Informasjon om påmelding og pris osv blir kunngjort så snart det er klart.  

 

 

Turprogrammet er under utarbeidelse. Informasjon om påmelding og pris osv blir kunngjort så snart det er klart. 
 Ragnhild Ljosand
Av det som følger nedenfor, er bare programmet på Orknøyene foreløpig bekreftet. Vår guide der vil være Ragnhild Ljosand (bildet).

Reisearrangør er FRAM Arrangement AS.

Programmet i Skottland er en foreløpig skisse, men vil bli lagt ut straks det foreligger. 

 

 

Du er her: Hjem Aktiviteter Medlemsturer