Middelalder-Oslo

Møter og foredrag

26 -31 august: MIDDELALDERUKA 2018

Tema for årets middelalderuke er handel og kulturimpulser i middelalderen og i tidlig nyere tid. Alle foredragene finner sted i Ladegårdens foredragssal i 2. etasje, mens konserten vil foregå i Bispens vinterhall i underetasjen i Oslo Ladegård. Alle arrangementer begynner kl 19.00.

Flateyjarbok Haraldr Halfdan2Mandag 27. august:  Hjemmelagd eller importert? Nødvendig eller europeisk mote? Ved arkeolog Petter B. Molaug
Tirsdag 28. august: Hvor langt var det til andre land i middelalderen? Kart og oppfatninger om hvordan verden så ut.  Ved kartograf Benedicte Briså
Onsdag 29. august: Importert luksus på 1500-tallet. Adelen, borgerskapet og kongen i strid om prestisje.Ved historiker Karen Arup Seip
Torsdag 30. august: Trelasteksport og  Oslos handels-monopol i senmiddelalderen. Ved historiker Finn-Einar Eliassen
Fredag 31. august: Wizlavs viser og vers.          PlateslippkonsertDronning Eufemias bror, Visleif den unge (fyrst Wizlaw der Junge) er etter alt å dømme kilde for 17 av melodiene i det unike Jena-håndskriftet fra omkring 1320. Det dreier seg om 13 nydelige minnesangtoner og fire moral-versmelodier, alle utstyrt med lyriske og høviske tekster. Sverre Jensen har med utsøkt smak og stilistisk sikkerhet arrangert de 17 stykkene, og spilt dem inn med ensemblet sitt Aurora Borealis.  På plateslippkonserten får vi høre et utvalg av det nyinnspilte materialet. Med Øyonn Groven Myhren, vokal, Anne Hytta, middelalderfidler, Tomas Nilsson, hakkebrett og perkusjon, Sverre Jenssen, lutt, gitarra, psalter og dreielire. Etter konserten vil Jensen være tilgjengelig for spørsmål og samtale om middelaldermusikk og - instrumenter. 

Til Oslo Ladegård kommer du med trikk nr 18 eller 19 til St Hallvards plass, og bussene 32, 34 eller 70 til Ladegården.

Du er her: Hjem Aktiviteter Møter og foredrag 26 -31 august: MIDDELALDERUKA 2018