Middelalder-Oslo

Foreningens formål

Middelalder-Oslo skal:

 1. SYNLIGGJØRE
  ved å påpeke verdien av, og øke forståelsen for de verdier som ligger i Oslos middelalderområder og -tradisjoner
 2. PÅVIRKE
  ved å virke for at Oslos genuine middelalderarv i all planlegging og politisk prioritering fremstår maksimalt synlig og tilgjengelig
 3. ORGANISERE
  ved aktivt å ta initiativet til og delta i tiltak som fremmer disse mål

Middelalder-Oslo kjemper for å:

 • Utvide middelalderparken på Sørenga
 • Fjerne jernbanesporene på Sørenga og gjenskape middelalderterrenget slik at det blir et stort sammenhengende parkområde
 • Opprettholde den visuelle forbindelsen mellom middelalderbyen, Bjørvika, Akershus og Hovedøya
 • Legge gjennomgangstrafikken utenom middelalderbyens kjerneområde
 • Skjerme middelalderparken på Sørenga mot trafikkstøy fra Kong Håkon Vs gate ved å senke denne
 • Etablere Oslo torg som et sosialt midtpunkt i Gamlebyen
 • Utvide Ruinparken/Minneparken mot sør og frilegge de søndre delene av Hallvardskatedralen
 • Bygge vernebygg over nordfløyen i bispeborgen
 • Vedlikeholde og konservere ruiner og middelalderbygninger
 • Arrondere og vedlikeholde terrenget rundt middelalderruinene med hensynet til opplevelse og formidling av disse som det sentrale
 • Oppruste treruinparken sør for Bispegata
 • Markere og rekonstruere middelaldergater, bygninger og konstruksjoner
 • Bevare og utvide Vannspeilet som en markering av middelalderbyens strandlinje mot Bjørvika
 • Markere forskjellen mellom den nye Bjørvikabebyggelsen og Gamlebyen for at strukturene skal kunne leses tydelig
 • Få Kulturhistorisk museum til Gamlebyen, men ikke med dominerende bygg sør for Bispegata
 • Styrke formidling av middelalder-Oslo generelt og opplevelser knyttet til middelalderen i form av omvisninger, konserter, utstillinger, Oslo middelalderfestival m.m.
 • Styrke bruken av middelalderområdene til arrangementer og aktiviteter, men med behørig hensyn til de historiske levningene
 • Arbeide for en verdig markering av Oslos 700-årsjubileum som norsk hovedstad i 2014.

Middelalder-Oslo kjemper mot:

 • Gjennomgangstrafikk gjennom Gamlebyen, både privatbiler og langdistanse/ ekspressbusser. Disse skal bruke hovedveisystemet.
 • Innebygging av middelalderparken ved reising av blokkbebyggelse på Sørenga, vest for Vannspeilet.
 • Utvikling av området for Oslo middelalderby uten at hensynet til de historiske verdiene blir satt i sentrum.
Du er her: Hjem Hva vi vil Formål