Middelalder-Oslo

Positive signal om levende historie

Viktige og positive muligheter for levende historie i Middelalderbyen åpner seg. Jeg sikter til beskjeden til vår forening og stiftelsen Oslo Middelalderby i begynnelsen av oktober. Beskjeden var klar: vi jobber sammen for å få til to sjøboder ved Vannspeilet fram til 400 årsjubileet for middelalder-Oslos brann i 1624, 17. august 2024.

Kommunen ønsker hjelp til å samle inn private bidrag til byggene. Selv vil Kulturetaten la arbeidet med å reise byggene bli tilgjengelig for skoleelever, bl.a. gjennom bidrag fra den kulturelle skolesekken. Vi husker godt de 2000 skoleelevene som bidro da middelalderbåten Norild ble rekonstruert og sjøsatt for 3 år siden.

Middelalderparken på dagsorden

16.mars presenterte byrådsleder Raymond Johansen, kulturbyråd Omar Gamal og byutviklingsbyråd Hanna Marcussen sammen med riksantikvaren og Bane-Nor det videre arbeidet i Middelalderparken. De presenterte planene ved vannspeilet i Middelalderparken, vannspeilet som byen etablerte ved Oslos 1000 års jubileum i år 2000 for å vise Middelalder Oslo strandlinje.

Oslo får en park på 117 mål, større enn både Tøyenparken og St Hanshaugen. Follobanen skal forsvinne ned i tunnelen i parken i desember i år. På toppen ligger et høydedrag. Der skal Bane Nor bygge et amfi med sitteplasser og aktivitetsplass. Ruinene av bl.a. Mariakirken vil fortsatt markere historien i parken. Det vil også de brede stiene som følger middelalderbyens streter gjøre. Det gjelder både Vestre Strete og Clemensallmenningen.

Parken vil også bli en grønn lunge for bydelene rundt. Den skal også formidle historien. Det er grunn til med spenning å få lære mere om de omfattende arkeologiske utgravningene som har funnet sted mens jernbanen gjorde sitt tunnelarbeid. Byrådene kunne fortelle at det vil bli gjenoppbygget en bygård for ytterligere å formidle levende historie.

Samspill og puslespill!
Arbeidet med å ferdigstille Follobanen og i den sammenheng å gjøre det som skal gjøres fra BaneNor i Middelalderbyen og samtidig gjøre klart grunnlaget for videre fysiske tiltak i Middelalderparken, vil jeg omtale som puslespill og samspill.

Ulike sider av dette arbeidet omtales i dette nr av bladet. Fra foreningens side har vi lenge vært opptatt av å få reist et bygårdstun og å få til brygge, naust og sjøboder ved vannspeilet. Bygårdstunet har vi tidligere foreslått å bruke som leirskole der skoleelever kan lære om denne eldste delen av Oslos historie. I samarbeid med stiftelsen Oslo Middelalderby jobber vi opp imot kommunen for å klargjøre alt som skal til for å kunne finansiere og bygge i Middelalderparken. 

Kampen om C6 – kampen om Middelalderbyen

Middelalderbyen er kjempet fram som resultat av Erik Schias store formidlingsbegavelse, utholdende aktivister, flinke fagfolk og dypt engasjerte og handlende politikere. Deretter gjør statlige milliardinvesteringer det mulig å få til et tunnelsystem som stopper gjennomkjøringstrafikk i Gamlebyen.

Slik bidrar Sissel Rønbeck og vegsjef Trond Bjørgan til at Loenga motorveibro blir sprengt og fjernet til fordel for den den bortgjemte ruinresten etter Clemenskirken. Ordfører Per Ditlev Simonsen i samarbeid med Rune Gerhardsen sørger for at Oslo kommune kjøper det området som vi i dag kaller Middelalderparken fra Jernbaneverket. Og som en del av dette initiativet etableres Vannspeilet som en markering av middelalderbyens strandlinje.

Oppmuntringer

I disse coronatider har vi vel alle lært oss å ta vare på viktige oppmuntringer, både om livet med pandemien og i all annen viktig og normal organisasjonsvirksomhet. I Middelalder-Oslo har vi f.eks. lært oss å holde både digitale møter og fysiske møter etter de smittevernregler som gjelder. La meg i tillegg ta fram 3 viktige oppmuntringer rundt oss:

11. september åpnet kommunen, Bane Nor og Riksantikvaren arbeidet med Middelalderparken i sammenheng med siste fase av arbeidet med å fullføre Follobanen. Byråd Omar hadde en god tale der han uttrykte stor forståelse for menneskenes liv før og nå. Han snakket direkte om å gjenoppbygge et havnemiljø ved vannspeilet med brygge, naust og sjøboder. En slik tanke bygger godt på Kulturetatens utmerkede arbeid med restaureringen av middelalderbåten Nordild. Her var det virkelig dugnad og spleis med tømmer fra Håøya, innsats fra Kulturetaten og Maritimt museum og de 2000 skoleelevene som høvlet i veg. Sjøsettingen i juni 2019 med ca. 1000 skoleelever til stede forteller om vilje og evne til spleis og dugnad.

Du er her: Hjem Lederartikler