Middelalder-Oslo

Oppmuntringer

I disse coronatider har vi vel alle lært oss å ta vare på viktige oppmuntringer, både om livet med pandemien og i all annen viktig og normal organisasjonsvirksomhet. I Middelalder-Oslo har vi f.eks. lært oss å holde både digitale møter og fysiske møter etter de smittevernregler som gjelder. La meg i tillegg ta fram 3 viktige oppmuntringer rundt oss:

11. september åpnet kommunen, Bane Nor og Riksantikvaren arbeidet med Middelalderparken i sammenheng med siste fase av arbeidet med å fullføre Follobanen. Byråd Omar hadde en god tale der han uttrykte stor forståelse for menneskenes liv før og nå. Han snakket direkte om å gjenoppbygge et havnemiljø ved vannspeilet med brygge, naust og sjøboder. En slik tanke bygger godt på Kulturetatens utmerkede arbeid med restaureringen av middelalderbåten Nordild. Her var det virkelig dugnad og spleis med tømmer fra Håøya, innsats fra Kulturetaten og Maritimt museum og de 2000 skoleelevene som høvlet i veg. Sjøsettingen i juni 2019 med ca. 1000 skoleelever til stede forteller om vilje og evne til spleis og dugnad.

Arbeidet med å etablere stiftelsen Oslo Middelalderby er godt i gang. Det er også omtalt annet sted i dette bladet. Den oppnevnte styrelederen, Trine Skei Grande, er i politisk karantene til og med 24/1 2021 fordi hun er tidligere kulturminister.

Foreningen har oppnevnt Målfrid Nyrnes som leder fram til og med 24/1 2021. Hun har solid kunnskap fra sin tidligere tid i Plan og bygningsetaten om Gamlebyen og Middelalderbyen. Stiftelsen er i aktiv oppbygging, i første fase internt, og så eksternt fra og med 25/1 2021. Stiftelsen erstatter selvfølgelig ikke foreningen, men blir et viktig supplement for å få til gode løsninger i Middelalderbyen.

I disse pandemitider var i hvert fall jeg urolig over Oslo kommunes budsjettforslag for 2021 med hensyn til middelalderbyen. I revidert budsjett før sommeren ble det f.eks. kuttet 1 million kroner til ruinkonservering med tap i tillegg av 1 million fra staten. I 2021-budsjettet er det satt av 4,1 millioner kroner til ruinkonservering, og det er fortsatt 6,5 millioner til investeringer i Middelalderbeltet/Middelalderparken. I tillegg er det satt av penger til f.eks. brannsikring i Kulturetatens historiske bygninger i Kvadraturen. Dette er positivt og gir oppmuntring til videre arbeid.

Så i sum 3 viktige oppmuntringer til oss alle i dugnaden for Middelalderbyen!

Odd Einar Dørum

Forening i en pandemitid

Akkurat som det norske samfunnet i sin pandemidugnad må finne ut av rette og kloke handlinger, har Middelalder Oslo vært nødt til å finne ut av det samme for sin del. Vi måtte utsette årsmøtet 18/3 etter at Norge ble stengt ned 13/3. Vi fikk raskt via e-post og brev medlemmenes støtte til å arbeide videre med det foreslåtte styret og vi fikk tilslutning til å gå videre for å opprette stiftelsen Oslo Middelalderby og bruke 52.000 kroner til å opprette stiftelsen. Vi er takknemlige for denne raske reaksjonen i pandemiens tid.

Når det gjelder årsmøtet arbeider vi nå med å finne en digital løsning for å kunne avvikle det med årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsplan og valg i løpet av juni. Vi kommer tilbake til dette så snart som mulig.

Arbeidet med stiftelsen går videre, og går alt bra, håper vi å kunne opprette den på St Hallvardsdag 15/5. Vimpler og foto skal vi kunne få til – og så går arbeidet videre. Vi kjenner ikke pandemireglene for møter og forsamlinger i august, men vi planlegger ut fra det vi nå vet. Det er lov å samle mennesker inntil 30 i et stort nok rom, og det finnes digitale plattformer som gjør at vi kan samle mange. For Middelalderukas del tenker vi allerede etter slike løsninger. Og vi håper å kunne tildele hedersprisen Årets gangvakt i tilknytning til et av arrangementene i Middelalderuka.

Det er noen viktige, gode nyheter for organisasjonsarbeid i pandemiens tid. Den ene gode nyheten for oss alle som er opptatt av Middelalder Oslo er at godt over 600 av 744 medlemmer har betalt sin kontingent. Det gir oss trygghet til å finne praktiske løsninger så langt vi kan.

Den andre gode nyheten er at vi har mail-adresser på i underkant av 600 av medlemmene. Det vil være til god hjelp for alt vårt informasjonsarbeid hvis enda flere av våre 744 medlemmer gir oss sin mailadresse. Da når vi flere på en raskest mulig måte.

Og vi tenker aktivt på tiltakene som bør og kan finne sin plass i Middelalderbyen fram mot byens jubileer i 2024. Et snarlig tiltak er å arrangere foredraget om Oslo og Magnus Lagabøters bylov som professor Jørn Øyrehagen Sunde skulle holdt på det avlyste årsmøtet 18/3.

Odd Einar Dørum

Middelalderbyens barn
En av foreningens viktige satsinger framover er å styrke Middelalderbyens barn. Styret står samlet bak denne innsatsen. Fra styret fortsetter Leif Gjerland med å bringe barneforeningen videre. Da Norild ble sjøsatt på vannspeilet i Middelalderbyen 18/6 i år sto en stor skare av skoleelever og fulgte nysgjerrig med. 2000 skoleelever hadde alle gitt sine bidrag til byggingen av båten. Dette er en inspirasjon for oss alle. Barneforeningen gir oss en mulighet til å komme i kontakt med Osloskolen for å kunne formidle en del av byens historie, middelalderbyen Oslos historie fram til bybrannen i 1624.

Provokasjon og håp!

I dette bladet har vi en forside med By-miljøEtatens gravemaskin midt i plankemarkeringen av Oslo Torg. Plankemarkeringen ble innviet av kommunen i forbindelse med jubileet 31/8 2014 på 700- års-dagen for at Oslo ble hovedstad. Når nå Bispegata skal opparbeides synes historien blåst bort.

Nå står det om Oslo torg!

Bystyret skal før jul behandle reguleringsplanen for Bispegata og Oslo torg. Det er flere positive forhold ved planen. Ifølge denne skal Hallvardskatedralen komme til sin rett. Betongtildekkingen av sørveggen skal fjernes slik at vi vil kunne se hele om-risset av katedralen. Oslo Torg skal etableres i oppfølgingen av det enstemmige bystyrevedtaket i 2010. Utfordringen er fortsatt de 4 bussrutene som krysser torget i Bispegata og som bruker Bispegata mellom Oslo gate og St. Halvards gate.

Du er her: Hjem Lederartikler