Middelalder-Oslo

Kampen om C6 – kampen om Middelalderbyen

Middelalderbyen er kjempet fram som resultat av Erik Schias store formidlingsbegavelse, utholdende aktivister, flinke fagfolk og dypt engasjerte og handlende politikere. Deretter gjør statlige milliardinvesteringer det mulig å få til et tunnelsystem som stopper gjennomkjøringstrafikk i Gamlebyen.

Slik bidrar Sissel Rønbeck og vegsjef Trond Bjørgan til at Loenga motorveibro blir sprengt og fjernet til fordel for den den bortgjemte ruinresten etter Clemenskirken. Ordfører Per Ditlev Simonsen i samarbeid med Rune Gerhardsen sørger for at Oslo kommune kjøper det området som vi i dag kaller Middelalderparken fra Jernbaneverket. Og som en del av dette initiativet etableres Vannspeilet som en markering av middelalderbyens strandlinje.

Senere vedtar Oslo bystyre at krysset Oslo gate/Bispegata er Oslo Torg og byrådet markerer 31/8 2014 at det er 700 år siden Oslo ble hovedstad.

Bystyret vedtar 20/12 2017 at bystyret skal få en sak om utviklingen av middelalderbyen i sammenheng med markeringen av byens jubileer i 2024. 18/6 2019 sjøsetter Kulturetaten den rekonstruerte middelalderbåten som får navnet Norild. 1000 skoleelever som har bidratt til båten er til stede. 11/9 2020 markerer Byråd Gamal, Kulturetaten, Riksantikvaren og BaneNor starten på videreutviklingen av Middelalderparken parallelt med avslutningen av arbeidet med Follobanen. Både byråden og Riksantikvaren viser til ønskelige gjenoppbygginger i Middelalderparken: havnemiljø og bygårder.
Summen av alt dette er positiv energi for levende kulturminnepolitikk og historieformidling.

Til høsten får vi vite hva som skal skje med C6. Det er tomta mellom Nordenga bru og Barokkhagen ved Ladegården. Opprinnelig var området avsatt til middelalder og historie, nytt bygg for Kulturhistorisk museum. Nå vet vi at det ikke ble noe av dette.

Det foreligger tre utbyggingsalternativ. Det ene er fra Oslo S Utvikling og Hav Eiendom som vil videreføre Barcode nesten fram til Barokkhagen. Det andre er en noe redusert utgave av dette alternativet fra Plan og bygningsetaten. Det tredje alternativet er fra Byantikvaren, som vil sikre både middelalderhistorien og rekreasjonsmuligheter for bydel Gamle Oslo. Byantikvaren forlenger Vannspeilet til nord for Bispegata og fram mot jernbanens område. Byantikvaren foreslår også mindre bygg som skal tjene historien og lokale aktiviteter. Alle disse planene er grundig beskrevet i dette bladet.

Riksantikvaren har lagt inn innsigelse mot både utbyggernes og PBEs alternativ og bedt kommunen om dialog. Det er vår forenings sterke ønske at beslutningstakerne tenker seg godt om.
Det er fortsatt mulig å fullføre viktige tiltak for middelalderbyen og for bydelen på tomten C6!

Jeg håper at nåtidens politikere lar seg inspirere av Sissel Rønbeck, Per Ditlev Simonsen, Rune Gerhardsen, Kjell Veivåg og Hallstein Bjercke. Deres initiativ, med bred politisk støtte, er beskrevet ovenfor.

Hele middelalderbyen er en skatt for hele Oslo, gjenerobret fra veier og skinner gjennom 25 år.

La verket bli videreført!

 

Odd Einar Dørum

Oppmuntringer

I disse coronatider har vi vel alle lært oss å ta vare på viktige oppmuntringer, både om livet med pandemien og i all annen viktig og normal organisasjonsvirksomhet. I Middelalder-Oslo har vi f.eks. lært oss å holde både digitale møter og fysiske møter etter de smittevernregler som gjelder. La meg i tillegg ta fram 3 viktige oppmuntringer rundt oss:

11. september åpnet kommunen, Bane Nor og Riksantikvaren arbeidet med Middelalderparken i sammenheng med siste fase av arbeidet med å fullføre Follobanen. Byråd Omar hadde en god tale der han uttrykte stor forståelse for menneskenes liv før og nå. Han snakket direkte om å gjenoppbygge et havnemiljø ved vannspeilet med brygge, naust og sjøboder. En slik tanke bygger godt på Kulturetatens utmerkede arbeid med restaureringen av middelalderbåten Nordild. Her var det virkelig dugnad og spleis med tømmer fra Håøya, innsats fra Kulturetaten og Maritimt museum og de 2000 skoleelevene som høvlet i veg. Sjøsettingen i juni 2019 med ca. 1000 skoleelever til stede forteller om vilje og evne til spleis og dugnad.

Arbeidet med å etablere stiftelsen Oslo Middelalderby er godt i gang. Det er også omtalt annet sted i dette bladet. Den oppnevnte styrelederen, Trine Skei Grande, er i politisk karantene til og med 24/1 2021 fordi hun er tidligere kulturminister.

Foreningen har oppnevnt Målfrid Nyrnes som leder fram til og med 24/1 2021. Hun har solid kunnskap fra sin tidligere tid i Plan og bygningsetaten om Gamlebyen og Middelalderbyen. Stiftelsen er i aktiv oppbygging, i første fase internt, og så eksternt fra og med 25/1 2021. Stiftelsen erstatter selvfølgelig ikke foreningen, men blir et viktig supplement for å få til gode løsninger i Middelalderbyen.

I disse pandemitider var i hvert fall jeg urolig over Oslo kommunes budsjettforslag for 2021 med hensyn til middelalderbyen. I revidert budsjett før sommeren ble det f.eks. kuttet 1 million kroner til ruinkonservering med tap i tillegg av 1 million fra staten. I 2021-budsjettet er det satt av 4,1 millioner kroner til ruinkonservering, og det er fortsatt 6,5 millioner til investeringer i Middelalderbeltet/Middelalderparken. I tillegg er det satt av penger til f.eks. brannsikring i Kulturetatens historiske bygninger i Kvadraturen. Dette er positivt og gir oppmuntring til videre arbeid.

Så i sum 3 viktige oppmuntringer til oss alle i dugnaden for Middelalderbyen!

Odd Einar Dørum

Forening i en pandemitid

Akkurat som det norske samfunnet i sin pandemidugnad må finne ut av rette og kloke handlinger, har Middelalder Oslo vært nødt til å finne ut av det samme for sin del. Vi måtte utsette årsmøtet 18/3 etter at Norge ble stengt ned 13/3. Vi fikk raskt via e-post og brev medlemmenes støtte til å arbeide videre med det foreslåtte styret og vi fikk tilslutning til å gå videre for å opprette stiftelsen Oslo Middelalderby og bruke 52.000 kroner til å opprette stiftelsen. Vi er takknemlige for denne raske reaksjonen i pandemiens tid.

Når det gjelder årsmøtet arbeider vi nå med å finne en digital løsning for å kunne avvikle det med årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsplan og valg i løpet av juni. Vi kommer tilbake til dette så snart som mulig.

Arbeidet med stiftelsen går videre, og går alt bra, håper vi å kunne opprette den på St Hallvardsdag 15/5. Vimpler og foto skal vi kunne få til – og så går arbeidet videre. Vi kjenner ikke pandemireglene for møter og forsamlinger i august, men vi planlegger ut fra det vi nå vet. Det er lov å samle mennesker inntil 30 i et stort nok rom, og det finnes digitale plattformer som gjør at vi kan samle mange. For Middelalderukas del tenker vi allerede etter slike løsninger. Og vi håper å kunne tildele hedersprisen Årets gangvakt i tilknytning til et av arrangementene i Middelalderuka.

Det er noen viktige, gode nyheter for organisasjonsarbeid i pandemiens tid. Den ene gode nyheten for oss alle som er opptatt av Middelalder Oslo er at godt over 600 av 744 medlemmer har betalt sin kontingent. Det gir oss trygghet til å finne praktiske løsninger så langt vi kan.

Den andre gode nyheten er at vi har mail-adresser på i underkant av 600 av medlemmene. Det vil være til god hjelp for alt vårt informasjonsarbeid hvis enda flere av våre 744 medlemmer gir oss sin mailadresse. Da når vi flere på en raskest mulig måte.

Og vi tenker aktivt på tiltakene som bør og kan finne sin plass i Middelalderbyen fram mot byens jubileer i 2024. Et snarlig tiltak er å arrangere foredraget om Oslo og Magnus Lagabøters bylov som professor Jørn Øyrehagen Sunde skulle holdt på det avlyste årsmøtet 18/3.

Odd Einar Dørum

Middelalderbyens barn
En av foreningens viktige satsinger framover er å styrke Middelalderbyens barn. Styret står samlet bak denne innsatsen. Fra styret fortsetter Leif Gjerland med å bringe barneforeningen videre. Da Norild ble sjøsatt på vannspeilet i Middelalderbyen 18/6 i år sto en stor skare av skoleelever og fulgte nysgjerrig med. 2000 skoleelever hadde alle gitt sine bidrag til byggingen av båten. Dette er en inspirasjon for oss alle. Barneforeningen gir oss en mulighet til å komme i kontakt med Osloskolen for å kunne formidle en del av byens historie, middelalderbyen Oslos historie fram til bybrannen i 1624.

Provokasjon og håp!

I dette bladet har vi en forside med By-miljøEtatens gravemaskin midt i plankemarkeringen av Oslo Torg. Plankemarkeringen ble innviet av kommunen i forbindelse med jubileet 31/8 2014 på 700- års-dagen for at Oslo ble hovedstad. Når nå Bispegata skal opparbeides synes historien blåst bort.

Du er her: Hjem Lederartikler