Lederartikler

Leder nr. 1 2011

Gode vedtak for Middelalderbyen

Vår tidligere styreleder Kjell Veivåg har klart å samle enstemmige vedtak i bystyret for 2 viktige saker av stor betydning for  Middelalderbyen.

I fjor vedtok bystyret at Oslo Torg må gjenopprettes. Oslo Torg var Oslos sentrale møteplass i 600 år. Det lå på sydsiden av Bispeborgen, der  Bispegata kommer opp mot Oslogate. Visjonen er at dette torget skal på nytt bli et aktivt og spennende sentrum som speiler og forteller byens historie.

Det andre vedtaket, fra januar i år, går på at trikken ikke må flyttes til Bispegata, men at trikken må  fortsette å gå i Oslogate. I tillegg foreslås en trikkelinje lenger ut, på utsiden av Middelalderparken. Det er et lokalt initiativ som har fremmet forslaget om Trikkeringen i Gamlebyen.

Selv om begge forslagene er intensjonsvedtak,  som skal utredes av fagetater, ligger det sterke forpliktelser i at vedtakene var enstemmige. Det gir godt håp om at vi kan oppnå et av våre mål: En helhetlig middelalderby, der biskopens og kongens maktsentre ikke skilles av en støyende Bispegate. Det neste målet må bli å få vekk all motorisert trafikk her, at gateløpet fra vannspeilet opp til Oslogate får tilbake sitt gamle navn Bispealmenningen, og at den kan fremstå som et gateløp der fleste mulig middelalderstrukturer gjenskapes og  speiles i det som skal etableres. Et slikt gateløp vil være et veldig flott grep for å skape rett stemning ved inngangen til det kommende Kulturhistorisk museum.

6. januar hadde vi et oppløftende møte i Rådhuset med kulturbyråd Torger Ødegård. Vi hadde med oss Ola Marstein fra Middeladerfestivalen, prest Anne Grete Hagen fra Gamlebyen kirke og Roger Jensen fra det nye pilegrimssentret i Oslo. Vi la fram alle våre ønsker, om åpninger mot fjorden, Oslo Torg, markering i 2014, Oslo hospital, den høye parkleien som festivalen må betale og hvordan gjøre byhistorie til en større del dagens byliv. Byråden gav uttrykk for at han fikk energi av å høre på oss, at dette var viktig, og at det var konsensus om det vi ba om.

Vi avtalte at byråden skulle komme på et medlemsmøte 25. januar for å legge fram byrådets visjoner om middeladerbyen. Dessverre måtte byråden melde avbud rett før møtet.  Det var synd, for det kom mange, og  alle sentrale aktører med unntak av kulturbyråden var der. Vi presenterte IOM’s ønsker og visjoner, og vi fikk en god og interessant debatt.

Da må vi tro at byrådet følger opp. Vi har et jubileum vi mener byen skal feire 31. august 2014: Da er det 700 år siden kongen fastsatte at prosten i Mariakirken skulle være rikets kansler, og kongens segl skulle oppbevares i Oslo til evig tid.

Vi som er stolte av byen vår, må ikke la oss dupere av at historiens krumspring i tiden etter sår tvil om vi med rette kan feire et 700-årsjubileum som hovedstad.Dette jubileet skal feires!