Lederartikler

Leder nr. 2 2011

Velviljen for Middelalderbyen er stor

I forrige Middelaldernytt skrev vi om 2 gode vedtak i bystyret: Oslo Torg skal reetableres, og det skal utredes trikkering rundt middelalderbyen. Det er et alternativ til den planlagte nye trikketraséen opp Dronning Eufemias gate, som er planlagt opp forbi Ladegården og i en sving midt på Oslo Torg. Selv om Oslo Torg var byens viktigste markedsplass og møtested i mer enn 600 år, var torget beskjedent i størrelse. En ny trikkelinje her vi helt dominere torget. Det er også konsensus om at tung buss- og biltrafikk er uforenlig med en helhetlig middelalderby.

Nylig vedtok Oslo bystyre under ledelse av ordfører Fabian Stang, enstemmig at byen i 2014 skal feire Håkon 5. Magnussons erklæring om at Oslo skal være Norges hovedstad til evig tid. At historien tok en vending der vi mistet status som selvstendig land, forkludrer ikke det faktum at Oslo/Christiania siden har beholdt hovedstadsfunksjonene for den norske delen av de nordiske fellesrikene.

Det var vår tidligere leder Kjell Veivåg som i bystyret fremmet og argumenterte for at det må være en offentlig feiring den 31. aug 2014. Han argumenterte: “…  et slikt jubileum gir et utall med muligheter til å fornye og ruste opp Middelalderbyen og områdene omkring. Jeg minner om at bystyret enstemmig har vedtatt å reetablere Oslo torg. Å få realisert dette prosjektet til 2014, vil være en utrolig bra jubileumsgave til byen.”  Og: “ … hadde ikke Håkon V tatt de beslutningene som han gjorde, er det slett ikke sikkert at Oslo hadde vært landets hovedstad i 1814.”  Så dermed er det ingen tilfeldighet at Norge skal feire et 200 årsjubileum, og Oslo et 700 årsjubileum i 2014.

Oslo er en innflytterby, det har byen vært siden det siste hovedstadsvedtaket, for 200 år siden. Først kom innflytterne fra alle kanter av landet vårt, de siste 40 årene har de også kommet fra hele verden. Det har alltid vært slik at innflyttere savner noe de mistet da de flyttet. Men vi kan ikke la savnet bli det dominerende. Vi må sørge for at alle som bor i byen vår får kunnskaper om byens historie, de skal trives her, de skal være stolte av byen de bor i. Alle skal ha rett til å vise sin tilhørighet til sitt opprinnelsessted, men samtidig ha lojalitet og oppleve tilhørighet til Oslo. Det er et tankekors at Osloskolene tidligere fikk gratis omvisning i Middeladerbyen. Færre klasser kommer nå, for nå må de  betale. Det er tragisk at ikke alle skolebarn lærer om byens historie på stedet der historien skjedde.

Stolthet over byen sin kommer ikke av seg selv. Det er ikke nok med noen historielag og aktivister. Myndighetene må ta tak i dette. Menneskene er viktigst, men det må også bevilges penger. Alle skoler, universitetet og statsinstitusjoner,  kulturlivet og næringsliv må delta. Viktigst er hva de kommunale myndighetene gjør. Byrådserklæringen og bystyrets vedtak lover godt, men vi er spente på fortsettelsen.

Vedtakene i bystyret har vært enstemmige. Men de ville neppe ha kommet uten et omfattende arbeid og påtrykk fra ildsjeler i Gamlebyen og fra IOM. Vår tidligere leder Kjell Veivåg fikk gangvaktstaven i år. Det han i ettertid har oppnådd i bystyret viser at det var meget velfortjent.