Lederartikler

Leder nr 1 2015

Positive muligheter

24. mars holdt foreningen sammen med Gamlebyen historielag og andre gode venner i Gamlebyen åpent møte i Gamlebyen kirke. Hensikten var å gi en åpen talerstol til Riksantikvaren, partiene i Oslo bystyre og beboere. Det ble et godt besøkt møte, mye engasjement og noen viktige signaler for framtida. De viktigste er at Riksantikvaren opprettholder sitt sterke engasjement for middelalderbyen og signalene fra partiene i Oslo bystyre og beboerne.

Representantene for bystyrepartiene bekreftet den positive interessen for både middelalderbyen og viktige deler av den som Ruinparken, Ladegården, middelalderparken, Oslo Hospital og lokomotivverkstedet. Denne positive interessen er viktig for alt arbeid med å tydeliggjøre og formidle Middelalderbyens plass i Oslo. Men den representerer også en utfordring. Utfordringen er at foreningen sammen med sine gode samarbeidspartnere må nå fram med det konkrete innholdet.

Dette forutsetter at foreningen vokser, får større oppslutning og styrker samarbeidet med andre, som Gamlebyen historielag og Kulturetaten. Det er et viktig øyeblikk i norsk politikk når det er bred og positiv interesse for en sak. Men det er da det er viktig å huske at fortsettelsen krever en visjon slik foreningen har i oppropet om Nordens Pompeii og aktiv agitasjon og verving slik det nå legges opp til i foreningens vervegruppe, ledet av Leif Gjerland.

Det er rikelig med arbeidsoppgaver. Den første blir planen for middelalderparken som legges fram i nærmeste framtid. En viktig del av denne planen blir hvordan Bispegata utformes med forholdet til Oslo Torg som det sentrale. Så følger arbeidet med formidling i samarbeid med Gamlebyen historielag og Kulturetaten. Parallelt med dette starter arbeidet med utstillinger, først i Ladegården og deretter å finne fram til hva som praktisk må skje for at det samme kan gjennomføres i Lokomotiv-verkstedet. Det gir et godt utgangspunkt for alle disse tiltakene at det ble et godt besøkt og vellykket møte i Gamlebyen kirke.

Et annet forhold er alle de nye beboerne på Sørenga og etter hvert i Bispevika. Oslo-borgerne både i nærmiljøet og i byen for-øvrig må mobiliseres for den store verdien Oslo har i sin middelalderby. Oslo har over noen hundre meter fra Dronning Eufemias gate til Bispegata en fantastisk sammenheng mellom den moderne byen og det historiske Oslo. Mulighetene er der. Jobben må gjøres. Vår forening skal ta sin del av dette arbeidet.

Odd Einar Dørum