Lederartikler

Leder nr 2 2015

En jobb å gjøre

Foreningen i samarbeid med Gamlebyen historielag fikk bred oppslutning fra toppene på bystyrelistene ved kommunevalget om å legge foreningens visjon om middelalderbyen til grunn for det videre arbeid for denne viktige delen av Oslo. Hva betyr det i praksis? Jeg vil peke på 4 konkrete tiltak. Det første er å sikre formidlingen av Middelalderbyen. Det handler om skilt som forteller, om 3D-fremstilling i nordfløyen av Ladegården som nå settes i stand og om en oppdatert guidefortelling om middelalderOslo.

Det andre handler om Bispegata. Her må middelalderens linjeføring i Bispeallmenningen sikres sammen med rett form på Oslo Torg. Og i denne gata må det etter Follobanearbeidene er sluttført ikke gå busser. Gata må rett og slett gjenspeile hva den er, en nøkkelgate i det historiske Oslo. For det tredje må gjennomføringen av Middelalderparken sikres. Det gjelder markeringer av stretene og allmenningene, hustuftene, ruinene og rekonstruksjoner av en bygård, av sjøboder ved vannspeilet og av middelalderbåt samme sted. For det fjerde må det legges til rette for møter og utstillinger. Det kan starte med det som allerede er i gang i Ladegården og det som kan videreutvikles der. Det må videreføres ved en rehabilitering av Lokomotivverkstedet med rom for møter og utstillinger.

Det enkleste av det som er omtalt her er inne i kommunale budsjetter, og en del kan sikkert sikres gjennom de 6,5 millioner for middelalderbeltet som i budsjettet fra det avgåtte byrådet går løpende årlig bevilgning fram til og med 2019. De pengene må vi arbeide for å videreføre etter 2019. Arbeidet med Bispegata og middelalder-parken blir svært sentrale påvirkningsinnsatser for foreningen og våre gode allierte. Det største beløpet vil knytte seg til pengene som trengs for Lokomotivverkstedet.

Kort sagt blir påvirkningsarbeid svært viktig for oss framover. Det handler om å la den moderne byen i Bjørvika få som nabo den historiske middelalderbyen Oslo. Det blir viktig som identitet for Oslo og for alle som vil besøke byen vår fra nære og fjerne deler av verden.

Odd Einar Dørum