Lederartikler

Leder nr 1 2016

Vi trenger å bli flere

Middelalderbanketten 23.september i år i Fanehallen på Akershus er en viktig satsing foreningen gjør i samarbeid med Gamlebyen historielag. Vi vil sette en tone anno 1300 i Oslo ved hjelp av mat, drikke og god kultur og dermed ta alle med på en opplevelsesrik og hyggelig tidsreise. Banketten er behørig omtalt her i bladet. Jeg oppfordrer til påmelding.

Denne satsingen er en del av vervingen vi satser på for å få flere medlemmer og sympatisører. Vi trenger å bli flere for å stå sterkest mulig i dette året og de nærmeste årene. Da satser vi på viktige tiltak for å få Middelalderbyen til å fremstå som "vegg i vegg" med den moderne byen i Bjørvika.

Vi vil arbeide for å få byens myndigheter til å la Middelalderbyen bli en ny opplevelse for alle kulturinteresserte i Bjørvika. På veien til en Middelalderpark etter ferdigstillelsen av Follobanen vil foreningen sammen med Gamlebyen historielag gjøre alt som er mulig for å bidra til og støtte opp under Kulturetatens besøkssenter i nordfløyen av Ladegården. Her kommer restaurerte lokaler og gode tiltak i lokalene i løpet av høsten 2016 og våren 2017.

Vi satser på ny framvisning av den gamle modellen av Middelalderbyen og støtter arbeidet med å lage en ny, ajourført modell. Vi arbeider for framvisning av gjenstander fra denne tiden i byens liv og for bruk av 3D. 3D i ny utgave vil nok ta sin tid for å bli til, men det beste bør ikke bli det godes fiende. Hildur Wilhelmsens arbeid med 3D-framstilling kan sikkert i dialog med henne brukes i oppstarten av dette viktige besøkssentret for Middelalderbyen.

Gjennom gode opplevelser som Banketten og ved arbeidet som Kulturetaten nå driver fram i Ladegården, kan alt dette sikre viktig og god formidling. Da kan vi også verve medlemmer og venner mens vi jobber av all kraft for at Middelalderparken som kommer etter Follobanens ferdigstillelse skal bli best mulig.

Odd Einar Dørum