Lederartikler

Leder nr 2 2016

Levende kulturminnevern

Foreningens arbeid handler mye om le­vende kulturminnevern. Gjennom gode aktiviteter med hyggelige opplevelser og gjennom praktisk arbeid med aktuelle planer, reguleringer og kommunale trans­portløsninger, arbeider vi for å knytte Oslo middelalderhistorie inn i menneskers be­visst­het og inn i bybildet.

23. september arrangerte vi sammen med Gamlebyen historielag en middelalder­bankett i Fanehallen på Akershus. Vi var ca. 190 som var der og fikk en opplevelses­rik kveld med tidsriktig mat og kulturelle inn­slag i flotte omgivelser. Gjennom dette arrangementet fikk vi alle opplevelser og kunnskap om viktige deler av det vårt arbeid skal fremme. Her skal jeg bare takke de mange aktive ildsjelene som på ulikt vis bidro til at banketten kunne gjennomføres.

I Ladegården er det arbeid i gang for å fremme levende formidling om middel­alderbyen Oslo. Her samarbeider vår forening med aktive ildsjeler i kultur­etaten. Samtidig følger vi med for å kunne påvirke det som fysisk og konkret skal skje i Mid­del­alderparken, i Ruinparken, i Bispe­­gata og i hele Middelalderbyen.

I fjor fikk vi framlagt forslag til landskaps­plan fra Jernbaneverket for den delen av Middelalderbyen som berøres av arbeidet med Follobanen. Vi følger med etter beste evne for å fremme våre synspunkter, både den gangen ved framleggingen og nå i oppfølgingen av planen. Det handler om både Jernbaneverkets og Oslo kommunes ansvar for å sikre Middelalderparken som det enestående historiske og levende nærmiljøet det har vært og skal bli.

På samme måte følger vi aktivt med planene for Bispegata. Her har foreningen fått utarbeidet et dokument som redegjør, med bakgrunn i kommunens utredninger om transport, kollektivtransport og mo­bilitet, hvorfor det er fullt mulig å unngå at Bispegata blir bussgate. Dette dokumentet bruker vi aktivt i vårt arbeid i forhold til bystyre og byråd. Samtidig følger vi med i det kommunale arbeidet om ny regule­rings­plan for Bispegata. Her er vi både opptatt av å sikre Oslo torg, historiske linjeføringer for Bispeallmenningen og å få fram den delen av Hallvardskatedralen som er dekket til av Bispegata øst for Oslo torg.

Både bankett og arbeid med konkrete planer og reguleringer er innsats for å sikre kulturminnevern og samtidig gjøre det levende for de som nå lever. Vi trenger støttespillere nå og ønsker alle venner og sympatisører velkommen som medlemmer!

Odd Einar Dørum