Lederartikler

Leder nr 1 2017

Visjon og praktiske tiltak

I denne utgaven (av medlemsbladet MiddelalderOslo, red.anm.) presenterer vi to viktige grep for å sikre utviklingen av Middelalderbyen som naboen vegg i vegg med den moderne byen i Bjørvika.

Det ene er Framtidsbilder der foreningen i samarbeid med Gamlebyen historielag og i dialog med fagfolk, naboer og venner av Middelalderbyen presenterer en omfattende idesamling for hvordan Middelalderbyen kan vises fram og brukes av alle som den perlen den delvis er og enda mere kan bli i Oslos bybilde. Her foreslås 7 veiplakater som ved alle inngangspunkter til den historiske byen kan fortelle hvor man er i landskapet og i historien og hva som ellers er viktig for disse inngangene til Middelalderbyen. Samtidig foreslås 27 konkrete markeringer - og av disse noen viktige gjenoppbygninger - som vil peke på og vise den fysiske middelalderbyen. Bl.a. foreslår vi gjenoppbygd bygårder som kan bli leirskole og bli barnehage. Her kan historien bli levende for nålevende og nye generasjoner.

I en annen del av framtidsbildene foreslår vi 14 ulike arenaer som kan bli steder for konkrete aktiviteter som viser liv og kulturuttrykk i Middelalderbyen. Ett av stedene er Oslo Torg. Mange vil kunne si at alt dette er ambisiøst. Men det er neppe mere ambisiøst enn det var å gjenoppbygge St. Hallvardkatedralens ruiner på toppen av jernbanetunnelen under for snart 100 år siden. Det er heller ikke mere ambisiøst enn det var å rive Loenga 4-felts motorveibro i 1996 for å få fram Clemenskirkens ruiner.

La oss for all del ta med inspirasjonen som førte til at kommunen kjøpte områdene ved Lokomotivverkstedet og Mariakirkens ruiner fra Jernbaneverket og restaurerte middelalderbyens sjølinje i vannspeilet som nå er en del av Middelalderparken fram mot byens tusenårsjubileum i år 2000. Middelalderparken vil vi få se på nytt når Follobanen skal være ferdig i november 2021.

Det andre grepet er den innsatsen vi nå gjør med alle gode venner og allierte for å sikre Oslo Torg og unngå at Bispegata blir en barriere i Middelalderbyen. Det arbeides nå med en reguleringsplan for Oslo Torg og for Bispegata. Vi vet at planen vil stoppe biltrafikk mellom Trelastgata og St Halvards gate. Vi argumenterer nå sterkt for at de 4-5 små busslinjene som bruker Bispegata og krysser Oslo Torg må legges i andre traseer. Vi har ved hjelp av fagkyndige vist hvordan dette kan gjøres. Vi ønsker ikke denne trafikken over Torget. Vi tar til etterretning at vi vil få trikk over Torget som svinger inn i Oslo gate. Vi har bedt Oslos politikere ta en kort tidsavgrenset time-out for å sikre den historiske byen når reguleringsplanen behandles i Rådhuset. Det bør være en inspirasjon å vite at en motorveibro ble revet, en middelalderpark og et vannspeil ble gjenskapt for å få middelalderbyen fram fra glemsel og fra å være nedgravd i veier og skinner. Det bør være en ekstra inspirasjon at jernbanen senket sine skinner på Follobanen med 0,5 meter for å gjøre det mulig for en reetablert Alna å renne over sporene. Vi satser på at alle beslutningstakere ser at dette er en sak for Oslo, med den historiske byen vegg i vegg med den moderne.

Odd Einar Dørum