Middelalder-Oslo

Lederartikler

Leder nr 1 2019

Provokasjon og håp!

I dette bladet har vi en forside med By-miljøEtatens gravemaskin midt i plankemarkeringen av Oslo Torg. Plankemarkeringen ble innviet av kommunen i forbindelse med jubileet 31/8 2014 på 700- års-dagen for at Oslo ble hovedstad. Når nå Bispegata skal opparbeides synes historien blåst bort.

Det er en provokasjon overfor Oslo bystyres enstemmige vedtak i 2010 om å gjenopprette Oslo Torg og merknadene fra byutviklingskomiteen da Bispegatasaken ble vedtatt 20/12 2017. Foreningen har derfor overfor de sentrale politikerne i Rådhuset bedt om 3 minimumstiltak på Oslo Torg:
1. At ingen ledninger eller installasjoner plasseres i veggmaleriet av Oslo Torg.
2. At Torget strekes opp i gata der det historisk lå og
3. At markeringen også fremheves ved egnet materialbruk.

Vi vil også ta dette opp i direkte kontakt med Ruter. Gravemaskinen står i sterk kontrast til at vi vil få en sak i bystyret om den videre utvikling av Middelalderbyen fram mot byjubileene i 2024. Det vil da være 400 år etter at Oslo brant og Christian IV flyttet befolkningen til under murene på Akershus og opprettet Christiania. Og det vil være 100 år siden Stortinget vedtok at byen på nytt skulle hete Oslo. Denne kompakte byhistorien finnes i dag på de ca 1,5 km fra Oslo Torg til Christiania Torv. Provokasjonen illustrerer at kulturminne- bevissthet og ansvar må det kjempes for hver dag.

Men vi er også i håpets verden. I dette bladet markeres det ved at foreningen oppretter Middelalderbyens barn. For 3 år siden fikk vi henvendelse fra to 8-åringer om vi ikke skulle lage en forening for barn. Nå skjer det! Det er inspirerende.

Vi lever også med positive tanker om at det skal være mulig å få til et gjenoppbygd havnemiljø ved vannspeilet. Her skal Kulturetatens middelalderbåt sjøsettes i juni. Det er positivt og rosverdig. Og vi sier at båt trenger brygge og naust og sjøboder. Dette har vi fremmet overfor Kulturetaten, Rådhusets partier og overfor kulturbyråden. Dette er tiltak vi håper på fra denne sommeren av og fremover mot byjubileene i 2024.

Sammen med Oslo Selskab og Gamlebyen historielag holder vi et åpent møte ved vannspeilet mandag 27/5 kl. 18 til 20.30. Her inviterer vi bystyrepartiene til møte for å drøfte havnemiljøet ved vannspeilet, Oslo Torg, planene om massiv bebyggelse mellom Barcode og Barokkhagen og tanker om Lokomotivverkstedets framtid. Vel møtt alle venner av Oslos middelalderby og andre nysgjerrige!

Odd Einar Dørum

 

 

 

Du er her: Hjem Lederartikler Leder nr 1 2019