Middelalder-Oslo

Lederartikler

Leder nr 2 2022

Positive signal om levende historie

Viktige og positive muligheter for levende historie i Middelalderbyen åpner seg. Jeg sikter til beskjeden til vår forening og stiftelsen Oslo Middelalderby i begynnelsen av oktober. Beskjeden var klar: vi jobber sammen for å få til to sjøboder ved Vannspeilet fram til 400 årsjubileet for middelalder-Oslos brann i 1624, 17. august 2024.

Kommunen ønsker hjelp til å samle inn private bidrag til byggene. Selv vil Kulturetaten la arbeidet med å reise byggene bli tilgjengelig for skoleelever, bl.a. gjennom bidrag fra den kulturelle skolesekken. Vi husker godt de 2000 skoleelevene som bidro da middelalderbåten Norild ble rekonstruert og sjøsatt for 3 år siden.

Foreningen har siden mars 2021 bedt om å få et innsamlingsobjekt i Middelalderbyen for vår søsterstiftelse Oslo Middelalderby. Etter lengre tids innsats med å klargjøre, tilbakeføre og utvikle Middelalderparken etter starten av Follobanen i desember i år, har nå Kulturetaten gjennom sin middelalderbykoordinator Stine Torbergsen invitert til intenst samarbeid. Det har foreningen og stiftelsen entusiastisk sagt ja til. Det vil i første fase skje et planarbeid med å innpasse byggene i parken, utarbeide byggeplaner og kostnadsberegne de to sjøbodene. Vi henger på og starter innsamling - i første kvartal 2023. Vi tror at slike sjøboder vil kunne formidle levende historie for nysgjerrige i alle aldersgrupper, ikke minst barn og unge.

Vår forening gleder seg fortsatt over oppslutningen om utstillingen av Kellers middelalderbytegninger 14 søndager på Ladegården fra 15/5 til 14/8 og med ekstrainnsats Kulturnatt 16/9.

2600 besøkende og 121 nye medlemmer i år forteller om nysgjerrighet og entusiasme. Vi er svært positive til at innsatsen for å reise to sjøboder også knyttes til markeringer for de to by-jubileene i 2024; 400 år etter at Oslo brant, kongen flyttet borgerne og grunnla den nye byen Christiania - og 100 år etter at Stortinget i 1924 vedtok at Kristiania skulle hete Oslo fra 1/1 1925. For disse markeringene jobber foreningen aktivt sammen med Oslo museum og en rekke frivillige foreninger som er opptatt av kulturminner, historie og levende bymiljø. Vi merker oss at byrådslederen og f.eks. byråd Gamal har uttrykt stor interesse for både de to byjubileene og for åpningen av Middelalderparken.

Foreningen og stiftelsen har også startet et arbeid for å få til et nytt gavlmaleri i Gamlebyen, inspirert av gavlmaleriet på Oslo torg der Kellers middelaldertorg er tegnet på en bygningsgavl. Kort sagt; mye positiv driv for levende historie nå.

Odd Einar Dørum

Du er her: Hjem Lederartikler Leder nr 2 2022