Middelalder-Oslo

Middelalderbyen i dag

Oslo middelalderby i dag

Middelalderbyen er preget av forandring. Store områder syd for Bispegata er anleggsområde for ny Follobane. Her Jernbaneverkets entreprenører holde på til 2020 eller lengre. I forkant foretar arkeologer fra NIKU utgravninger for å ta vare på og dokumentere levninger fra middelalderen, i form av bl.a. trebygninger og gårdsplasser, gjenstander, matavfall og rester av håndverk. Ved Nikolaikirken er 120 graver gravd ut og skjelettene tatt vare på. Foreningen Middelalder-Oslo arbeider aktivt for at levningene fra middelalderen som skal være en viktig premissgiver for de store arbeidene som nå finner sted, både ved at synlige ruiner blir ivaretatt, at tidligere fjernete bygninger blir markert og at middelalderterrenget blir rekonstruert, fra bebyggelsen inntil Oslo gate og ned til Vannspeilet.
Landskapsplan omrSelve Bispegata skal også gjøres om, og Middelalder-Oslo slåss for at gaten skal gjøres så smal som mulig og at Oslo torg skal realiseres. Øverste del av Bispegata må også slippe busstrafikken, i tillegg til at privatbilene ikke skal kunne kjøre her, slik det alt er enighet om.

Det er på oppdrag fra Jernbaneverket og i samarbeide med Oslo kommune utarbeidet en Landskapsplan for området fra Ruinparken i nord til Maiakirken i syd. Denne planen vil foreningen Middelalder-Oslo uttale seg om når den blir offentliggjort.

Middelalder-Oslo ønsker at det skal legges til rette for besøkende til Middelalderparken med informasjon om middelalderbyen, markering av gateløp og andre strukturer, gjenåpning av Alnaelva, utvidelse av vannspeilet mot nord og rekonstruksjon av sjøboder ved vannspeilet og av en middelalder bygård. Vi ønsker også at det blir realisert utstillinger med gjenstander fra middelalderbyen og informasjon om hvordan livet kan ha vært i middelalderens Oslo. Nytt Kulturhistorisk museum kommer dessverre ikke til Gamlebyen.

Du er her: Hjem Middelalderbyen i dag