Middelalder-Oslo

Begrepet "Middelalderbeltet" ble brukt om Oslos tusenårssted, og forekommer bl a også i "Plan for utvikling av Middelalderbeltet - en del av Oslos Gamleby", som Kulturetaten i Oslo la frem høsten 2011. Middelalderbeltet omfatter området med synlige ruiner fra middelalderen, dvs fra ruinene av Korskirken i nord via Olavsklosterets og St. Hallvardskatedralens ruiner (Minneparken), Oslo Ladegård som ligger på ruinene av Bispeborgen, rester av bispeborgens mur mot nord, Oslo torg (krysset Oslogate- Bispegata), til ruinene av Clemenskirken og Saxegården med middelalderkjeller, og området ned mot vannspeilet, med ruinene av konsgården og Mariakirken. Det vil si at Middelalderbeltet omfatter også det som skal bli Middelalderparken.

rforside9

Middelalder-Oslo mener at følgende temaer er  viktige å avklare gjennom arbeidet med Plan for utvikling av Middelalderbeltet (Byrådssak 162.2/13). Det er allerede satt av kr 6,5 mill for hvert av årene 2014-17 for å gjennomføre tiltak i planen. Middelalder-Oslo vil gå i dialog med Oslo kommune for å sikre at alle detaljer i de arbeider som skal utføres blir i samsvar med hva foreningen ønsker og anser som de beste løsninger. Følgende tiltak er foreslått av Kulturetaten:
1. Utviklings- og oppgraderingsplaner for Minneparken med tre middelalderruiner; Korskirken, Olavsklosteret og St.Hallvardskatedralen.
2. Reetablering av Oslo torg og Bispeallmenningen.
3. Utvikling av Ladegårdshagen med ny inngang, forlengelse av Barokkhagen og tiltak for bispeborgruinen.
4. Utviklings- og oppgraderingsplan for Middelalderparken og dens nærområder. (Tilsvarer Landskapsplan Middelalderparken, se egne sider).

I tillegg ønsker foreningen blant annet å fjerne murer og gjerder rundt Minneparken og se hvordan det kan skapes en åpen park, med fritt innsyn og skråninger mellom dagens bakkeplan og ruinene.

Du er her: Hjem Middelalderbyen i dag Middelalderbeltet