Middelalder-Oslo

Middelalderparken og Follobanen

Follobanen bygges ut med en kulvert tvers gjennom Middelalderparken. Den gir nye muligheter for sammenbinding av Middelalderbyen, men byr også på utfordringer både med hensyn til bevaring og bruk av parken etter at den nye banen står ferdig, etter planen i 2020. Det må også finnes løsninger på at tilgangen til parken vil bli betydelig redusert i anleggstiden. Landskapsplan for Middelalderparken ble ferdigstilt i mai 2015 av Jernbaneverket, men er ikke blitt offentliggjort. Middelalder-Oslo har uttalt seg om planen i et brev til Jernbaneverket, Oslo kommune og Riksantikvaren (lenke her)

Etter foreningens mening er det spesielt viktig å avklare følgende:
• Utgående Østfoldbane må senkes maksimalt for å gi plass for Alnaelva over kulvert og for å få senket terrenget mellom Kongsgården og Saxegården mest mulig. Her har Oslo Elveforum med støtte av Middelalder-Oslo klart å presse fram en god løsning.

• Jernbaneverket og Oslo kommune må samarbeide slik at det blir mulig å lage underjordiske lokaler fra kulvertens vestside og vestover. Hensikten med slike lokaler må være å hindre biltrafikk inne i middelalderparken

Du er her: Hjem Middelalderbyen i dag Middelalderparken Middelalderparken og Follobanen