Medlemsfordeler og faste arrangementer

Som medlem får du:

Middelalder-Oslo har følgende faste arrangementer gjennom året:

Middelalder-Oslo arrangerer en sommertur hvert år, vanligvis i slutten av juni, med varighet 5-7 dager. I tillegg pleier det å bli tid til en høsttur (fredag-søndag) i midten av september. Turene har et overordnet middelaldertema, men også andre severdigheter står på programmet der det er naturlig. Se  https://www.middelalder.no/aktiviteter/gjennomforte-turer der de siste turene er omtalt.