Middelalder-Oslo

På årsmøtet 21.mars 2012 ble det vedtatt å bytte navn på foreningen til Middelalder-Oslo. Men hvorfor nytt navn?

Det gamle navnet - Interesseforeningen Oslos Middelalder - var langt og tungvint, og i praktiske sammenhenger vanskelig å kommunisere. Middelalder-Oslo er enklere, og foreningen får da også samme navn som bladet. Samtidig med navneskiftet, lanserte også styret i Middelalder-Oslo forslag til ny logo, som også ble vedtatt.  Den gamle logoen var et motiv fra en spillebrikke funnet i Gamlebyen. Den nye logoen - et blått skjold med gullkrone og hvit bispestav - og foreningens nye navn har siden skiftet prydet toppen av hjemmesiden.

De alternerende bildene øverst på hjemmesiden er utsnitt fra et bilde som visualiserer hvordan det kan ha sett ut i Oslo rundt år 1300. Bildet er tegnet av Harald Nygaard og ble brukt som omslagsbilde på foreningens medlemsblad nr. 1-2012.

Hva symboliserer den nye logoen?

Kongen og kirken var de to viktigste institusjonene i middelalderens Oslo. Det kongelige sentrum var nede på Øra, med kongsgården og kongens kapell, Mariakirken, i logoen representert ved kronen. Det geistlige sentrum var høyere oppe i byen, med Hallvardskatedralen og bispegården, her representert ved bispestaven. Vestre strete holdt de to sentrene sammen, og nordover gikk Nordre strete og Gatene.

Logoen er idémessig utformet av Norsk Heraldisk Forening v/Tom S. Vadholm og Jan Eide. Endelig rentegning er utført av designeren Per Aaserud, som også har funnet frem til og definert fargene. Den blå bakgrunnen er Oslo bys farge.

Du er her: Hjem Om Middelalder-Oslo Foreningens navn og logo