Middelalder-Oslo

Foreningens navn og logo

På årsmøtet 21.mars 2012 ble det vedtatt å bytte navn på foreningen til Middelalder-Oslo. Men hvorfor nytt navn?

Det gamle navnet - Interesseforeningen Oslos Middelalder - var langt og tungvint, og i praktiske sammenhenger vanskelig å kommunisere. Middelalder-Oslo er enklere, og foreningen får da også samme navn som bladet. Samtidig med navneskiftet, lanserte også styret i Middelalder-Oslo forslag til ny logo, som også ble vedtatt.  Den gamle logoen var et motiv fra en spillebrikke funnet i Gamlebyen. Den nye logoen - et blått skjold med gullkrone og hvit bispestav - og foreningens nye navn har siden skiftet prydet toppen av hjemmesiden.

De alternerende bildene øverst på hjemmesiden er utsnitt fra et bilde som visualiserer hvordan det kan ha sett ut i Oslo rundt år 1300. Bildet er tegnet av Harald Nygaard og ble brukt som omslagsbilde på foreningens medlemsblad nr. 1-2012.

Hva symboliserer den nye logoen?

Kongen og kirken var de to viktigste institusjonene i middelalderens Oslo. Det kongelige sentrum var nede på Øra, med kongsgården og kongens kapell, Mariakirken, i logoen representert ved kronen. Det geistlige sentrum var høyere oppe i byen, med Hallvardskatedralen og bispegården, her representert ved bispestaven. Vestre strete holdt de to sentrene sammen, og nordover gikk Nordre strete og Gatene.

Logoen er idémessig utformet av Norsk Heraldisk Forening v/Tom S. Vadholm og Jan Eide. Endelig rentegning er utført av designeren Per Aaserud, som også har funnet frem til og definert fargene. Den blå bakgrunnen er Oslo bys farge.