Middelalder-Oslo

Gangvaktprisen

GangvaktstavHvert år på St. Hallvards dag den 15. mai deler interesseforeningen Middelalder-Oslo ut heders­bevisningen Årets gangvakt til en person eller institusjon som har arbei­det for Oslos middelalder på en måte som er i tråd med foreningens formål. I 2017 ble prisen delt ut for 22. gang, til Trond Bjørgan  for hans mangeårige og iherdige arbeid med å synliggjøre og få fram helheten i Oslo Middelalderby. Som sjef for Statens vegkontor i Oslo på 1990-tallet var han en viktig pådriver for etablering av Ekebergtunnelen og for rivingen av Loenga bro.   

Tidligere gangvakter er tegneren Karl-Fredrik Keller som den første. Så fulgte middelaldermusikeren Sverre Jensen, arkeologen Erik Schia (posthumt), NRK-medar­beider Gøril Strømholm , informasjonssjef og foreningsaktivist Leif Gjerland, for­fatter og tidligere foreningsleder Torill Thorstad Hauger, Lade­gårdens Middelalderkontor ved Ann Katrin Olsen og Anne Louise Lien, sogne­prest ved Oslo Domkirke og kirke­historiker Karl Gervin, avdelingsleder ved Forsvarsmuseet og konservator for Akershus festning Harald Moberg, lektor, lokalhistoriker, bypatriot og ivrig omviser i Middelal­der­byen Erik Oluf Melvold, Kongshirden av 1308 Akershus, mangeårig leder for Interesseforeningen avdelingsleder Lill Heidi Opsahl, Modus senter for middelaldermusikk ved Gro Siri Johansen, leder for Gamle Oslo servicesentral Ulf Gul­brandsen, sangeren, musikeren, middelalder­entusiasten og Gamleby­aktivisten Øyonn Groven Myhren, i 2011 Kjell Veivåg, kommunalpolitiker, initiativtaker til markeringen av Oslo torg og tidligere formann i foreningen, i 2012 Ola Marstein, mangeårig leder av Oslo middelalderfestival, tidligere lege ved Oslo Hospital, i 2013 middelalderhistoriker Bjørn Bandlien som initiativtaker og redaktør for boka Eufemia - Oslos middelalderdronning, som Middelalder-Oslo ga ut til 700-årsdagen for dronning Eufemias død, i 2014 Per Ditlef-Simonsen, tidligere ordfører og trofast støttespiller for middelalderbyen Oslo (prisen ble utdelt 31/8), i 2015 gikk prisen til leder av Oslo ELveforum Are Eriksen og i 2016 til Anne Wenche Ore for hennes mangeårige innsats i foreningen Middelalder-Oslo; i 2017 gikk den til Trond Bjørgan, tidligere vegsjef i Oslo, for arbeidet med å legge gjenomgangstrafikken utenom middelalderbyen, og i 2018 var det Sissel Rønbeck, tidligere statsråd, som fikk prisen for sitt mangeårige arbeid med å synliggjøre og få fram helheten i Oslo middelalderby.

Forslag til hvem som bør bli neste års gangvakt kan sendes til styremedlemmer i Middelalder-Oslo. Kontaktadresser finnes i oversikten over styret.

Du er her: Hjem Om Middelalder-Oslo Gangvaktprisen