Middelalder-Oslo

Gangvaktprisen

GangvaktstavHvert år på St. Hallvards dag den 15. mai deler interesseforeningen Middelalder-Oslo ut heders­bevisningen Årets gangvakt til en person eller institusjon som har arbei­det for Oslos middelalder på en måte som er i tråd med foreningens formål.

Tidligere gangvakter er tegneren Karl-Fredrik Keller som den første i 1996. Så fulgte middelaldermusikeren Sverre Jensen (1997), arkeologen Erik Schia posthumt i 1998, NRK-medar­beider Gøril Strømholm (1999), informasjonssjef og foreningsaktivist Leif Gjerland (2000), for­fatter og tidligere foreningsleder Torill Thorstad Hauger (2001), Lade­gårdens Middelalderkontor ved Ann Katrin Olsen og Anne Louise Lien (2002), sogne­prest ved Oslo Domkirke og kirke­historiker Karl Gervin (2003), avdelingsleder ved Forsvarsmuseet og konservator for Akershus festning Harald Moberg (2004), lektor, lokalhistoriker, bypatriot og ivrig omviser i Middelal­der­byen Erik Oluf Melvold (2005), Kongshirden av 1308 Akershus (2006), mangeårig leder for Interesseforeningen avdelingsleder Lill Heidi Opsahl (2007), Modus senter for middelaldermusikk ved Gro Siri Johansen (2008), leder for Gamle Oslo servicesentral Ulf Gul­brandsen (2009), sangeren, musikeren, middelalder­entusiasten og Gamleby­aktivisten Øyonn Groven Myhren (2010), i 2011 Kjell Veivåg - kommunalpolitiker, initiativtaker til markeringen av Oslo torg og tidligere formann i foreningen, i 2012 Ola Marstein - mangeårig leder av Oslo middelalderfestival, tidligere lege ved Oslo Hospital, i 2013 middelalderhistoriker Bjørn Bandlien som initiativtaker og redaktør for boka Eufemia - Oslos middelalderdronning, som Middelalder-Oslo ga ut til 700-årsdagen for dronning Eufemias død, i 2014 Per Ditlef-Simonsen, tidligere ordfører og trofast støttespiller for middelalderbyen Oslo (prisen ble utdelt 31/8), i 2015 gikk prisen til leder av Oslo ELveforum Are Eriksen og i 2016 til Anne Wenche Ore for hennes mangeårige innsats i foreningen Middelalder-Oslo. I 2017 gikk prisen til Trond Bjørgan, tidligere vegsjef i Oslo, for arbeidet med å legge gjenomgangstrafikken utenom middelalderbyen, og i 2018 var det Sissel Rønbeck, tidligere statsråd, som fikk prisen for sitt mangeårige arbeid med å synliggjøre og få fram helheten i Oslo middelalderby. På St. Hallvards dag 15. mai 2019 fikk Kulturetatens Anne Olaisen gangvaktstaven. Hinsides lønnstrinn og trange budsjetter har hun: - Laget en glimrende plan om et «Middelalderbelte» for helheten i Middelalderbyen, fått laget en modell i bronse av Olavsklosteret i Ruinparken i forbindelse med ruinkonserveringen, fått laget en modell i bronse av Mariakirken ved Vannspeilet og sørget for konservering av ruinen, fått bygget en kopi i full målestokk av middelalderbåten «Vaterland», som ved stabelavløpningen på Vannspeilet 15. juni 2019 ble døpt «Nordild». Alt dette, sammen med en klokkeklar vilje til det å få til en synlig middelalderby, gjør Anne Olaisen i Kulturetaten til en opplagt gangvakt for Middelalderbyen Oslo!  Gangvaktsprisen for 2020 ble tildelt Ole Kristian Høisæther, som fikk prisen for sin mangeårige innsats for Oslos historie. Høisæther er leder av Oslo Byes Vel, og har utgitt bok om St. Hallvard, Oslos skytshelgen. Prisen ble overrakt under Middelalder-uka i august 2020. I 2021 ble prisen tildelt forfatter, journalist og leder for Gamlebyen historielag og styreleder for MODUS Per Olav Reinton. Prisen for 2022 gikk til operasanger Knut Jørgen Moe, som har bidratt en rekke gange med opptredener i middelalderbyen i fullt middelalderutstyr. I 2023 gikk prisen til foreningens mest trofaste medlem Harald Ekfeldt, som møter opp og kaster glans over ethvert arrangement iført tidsriktige antrekk fra sin rikholdige, selvsydde middelaldergarderobe.  Jon Astrup Børresen, ansatt i Bane Nor og leder for anleggsarbeidene i Gamlebyen, ble årets gangvakt i 2024. I tillegg er prisen en anerkjennelse av jernbanens
betydning for bevaring og dokumentasjon av kulturminner under bakken i Gamlebyen helt siden 1800-tallet, og for arbeidet i forbindelse med Follobaneutbyggingen i samarbeid med Riksantikvaren og NIKU.

Forslag til hvem som bør bli neste års gangvakt kan sendes til styremedlemmer i Middelalder-Oslo. Kontaktadresser finnes i oversikten over styret.

Du er her: Hjem Om Middelalder-Oslo Gangvaktprisen