Middelalder-Oslo

Arkeologiske funn

FUNN FRA MIDDELALDERENS OSLO: Falk på knivskaft – et adelig symbol

Knvickaft fra LadegrdshavenVed NIKUs arkeologiske utgravninger i området for Knviskaft funnet 2021 Middelalderparken i 2021 ble det i lag fra middelalderen funnet et knivskaft av bein eller hvalrosstann som forestiller en mann som holder en stor fugl. Sannsynligvis er det en falk.

I 1903 ble det ved utgravningene i Ladegårdshaven også funnet et knivskaft med en mann som holder en falk. Skaftet er av hvalrosstann. Dessverre er det ikke så godt bevart og viser tydelig slitasje som følge av bruk.

Falkejakt var det mest adelsmenn, konger og hertuger som kunne drive med. Og falker var en noe som gjerne ble gitt som gave blant de ypperste i middelalderens samfunn. Men de var også en viktig eksportvare for Norge. Hauker var ikke regnet som så verdifulle som falkene. Hauker kunne man jakte med til fots, og de kunne også jakte i skogsterreng. Ved utgravningene i Gamlebyen er det funnet knokler av hauk.

Over: Knivskaftet fra Ladegårdshaven, funnet i 1903.
Til høyre: Knivskaftet fra Middelalderpark-området, funnet i 2021.

Det er foreslått at mannen på knivskaftet som ble funnet i 2021 er en konge eller hertug. Det er datert til 1200-tallet, basert på hårfrisyren. Men de to knivene behøver ikke å ha tilhørt en konge. Motivet med falkejegeren finnes også på andre typer gjenstander fra 12- og 1300-tallet, bl.a. på skjenkekanner av keramikk. På en leirgodskanne fra 1200-tallet funnet i Tønsberg og trolig laget i dagens Nederland eller Belgia, er det foruten falkejegeren avbildet en kvinne med en fransk lilje i hånden, en felespiller og en sekkepipeblåser. Musikantene skal nok illudere musikalsk underholdning til ære for de adelige.Falkejakt

Dette er tidsperioden med ridderballader, med, heltemot og høvisk opptreden. Bildet over er hentet fra Codex Manesse, 1300-tallet.

Petter B. Molaug

 

Du er her: Hjem Oslo i middelalderen Arkeologiske funn FUNN FRA MIDDELALDERENS OSLO: Falk på knivskaft – et adelig symbol