Middelalder-Oslo

Arkeologiske funn

Importert ridderkanne av leirgods

Av Petter B. Molaug, forsker i NIKU

Alle skårene på fotografiet er fra samme kanne. Lengst til venstre ser vi munnings-randen og dekoren rundt halsen med 4 riddere eller konger til hest utført i plastisk dekor. Vi ser tydelig de lange, trekantete skjoldene med dekor. Hestene har et klede, skaberakk over seg. Ved siden av rytterne står de bevarte restene av kannens buk og bunn. Øverst er en del av den avbrukne skjenketuten. På buken er det pålagt dekor med jakthunder eller rovdyr eller begge deler.

Leirgodskanne fra Nordre felt II funnet i 1983. Foto Universitetets Oldsaksamling

Kanner som denne er meget sjeldne i Norge. De ble laget flere steder i England, bl.a. i Scarborough i Yorkshire og i Nottingham. Nå er ikke importert keramikk uvanlig i Oslo i middelalderen. Det er ikke påvist noen leir-karproduksjon på denne tiden verken i Oslo eller i Norge for øvrig. Alle leirkar som arkeologene finner er altså importerte. Meget av denne importen kommer fra Øst-England. Andre viktige land som Oslo-keramikk kom fra var Tyskland, Danmark og Neder-landene.

På 1200-tallet er langt den største delen av leirkar funnet i Oslo kanner. Kanner ble brukt til å skjenke øl, mjød eller vin ved bordet. Vindrikking, som var mote på Kontinentet og i England, vant innpass også i Norge. Og da var det naturlig også å importere ting som hadde med drikking å gjøre, som skjenkekarene.

Hva med dekoren? Her er avbildet de høyeste i samfunnet. I en tid med ridder-diktning og turneringer var riddere, konger og adelige forbilder og helter fra mindre bemidlete, og jakt var de adeliges sport.

Opprinnelig hadde kannen mørk grønn blyglasur utvendig. Siden den er brann-skadd, har den nok vært oppbevart i en bygning da denne brant. Denne har stått nær inntil Vestre strete i siste halvdel av 1200-tallet. Kanskje bodde her en kjøpmann som handlet på England.

Du er her: Hjem Oslo i middelalderen Arkeologiske funn Importert ridderkanne av leirgods