Middelalder-Oslo

På sporet av Olav den hellige

En historiker, en rettsmedisiner og en biskop gikk i 2012 sammen om en undersøkelse om en relikvie som tradisjonen ville ha til å være etter kongen.

Relikvien, som til vanlig befinner seg i den katolske St.Olavs kirke i Oslo, skal stamme fra Olav den hellige. Historikeren Øystein Morten fikk med seg rettsmedisiner Per Holck og fikk tillatelse fra den katolske biskopen Bernt Eidsvig til å gjennomføre en karbondatering. Undersøkelsen daterer benet til rundt 1030, og bekrefter at den stammer fra den tiden Olav den hellige levde.

Det har ikke lykkes å gjennomføre DNA-analyser, så om det er riktig person er ikke avklart. Flere ting tyder likevel på at det kan være kongen. Benet er fra en meget høy mann og har skader etter kamp, noe som stemmer med hva man vet om Olav den hellige. Benet er også mumifisert og personen har ikke vært begravet, noe som også stemmer med det kildene sier.

Hva som hendte med levningene etter Olav den hellige har lenge vært et mysterium. De forsvant fra Nidarosdomen på 1500-tallet. En relikvie og den rikt utsmykkede sylinderen den er oppbevart i, dukket opp på en auksjon i København på 1600-tallet. Den ble sagt å være etter Olav den hellige. Den ble kjøpt av den dansk-norske kongen og oppbevart ved nasjonalmuseet i København til den ble gitt til Oslo og St.Olav kirke i 1862.Siden har den vært i Oslo.

 

Foto: Geirr Larsen, NRK

Kilder:

Morten, Øystein. 2013. Jakten på Olav den Hellige. Oslo: Spartacus

St.Olav. Katolsk kirkeblad 2-2013, s. 12-13

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10950067

Du er her: Hjem Oslo i middelalderen Ny viten På sporet av Olav den hellige