Middelalder-Oslo

Pådriverarbeid

Prinsippskisse OslotorgogkirkeruinForeningen Middelalder-Oslo har lagt fram en inspirerende skisse av hvordan middelalderbyen Oslo kan gjenskapes, til glede og stolthet for Oslos befolkning. Selv var jeg så privilegert at jeg på 1990-tallet fikk være med på å realisere de første fasene av denne visjonen. Det er vel noen som husker et område dekket av motorveier og jernbanespor, med noen utilgjengelige ruiner de færreste kjente til innimellom. På noen år ble området forvandlet til vannspeil og gressplener som ramme rundt de unike ruinene som fortalte at her hadde det vært en by, vår bys opprinnelse. Området ble faktisk så tilgjengelig, romslig og raust at Øyafestivalen fant sted her i flere år. De tyngste takene for Middelalderbyen er, etter mitt syn, nå tatt. Nå gjenstår en seig innspurt! Et av de sentrale prosjektene for å fullføre visjonen er å gjenskape Oslo torg (der Bispegata krysser Oslo gate). Oslo torg var sentrum i middelalderbyen.  

Middelalder-Oslos prinsippskisse av et gjenskapt Oslo Torg, der sydmuren av St Hallvards-katedralen er befridd for betongdekket som nå hviler på ruinene av veggen, og med markering av den gamle kirkegården.

Framtidsbilde1

Foreningen Middelalder-Oslo har lagt fram et 60 siders stort idékompleks for Oslos ledelse for å påvirke Oslos mulighet til å gjøre Middelalderbyen til en sammenhengende helhet. Samtidig ønsker vi at det legges til rette for genuine tidsriktige oppleveser av livet i middelalderens Oslo.

«Framtidsbilde for Oslo middelalderby» består av rundt 40 enkeltforslag og gjenerobrings-ideer som vil gjøre det mulig en gang å kunne oppleve og forstå det gamle byområdet som er blitt kalt «Nordens Pompeii».

Nyskapende forslag
Framtidsbildet legger vekt på Oslos utstrekning og opprinnelse som havneby ved bl.a. å foreslå brygge og sjøboder i Vannspeilet, samt særlig tre andre spennende forslag. Les forslag for Oslo middelalderby her

Les hele Framtidsbilde 2024-2030:

Middelalderbyens fysiske uttrykk. Innledning og del1

Liv i og bruk av Middelalderbyen. Del 2 og vedlegg

Foreningen Middelalder-Oslo har utfordret førstekandidatene for de politiske partiene til kommunevalget i Oslo om å støtte vår visjon «Nordens Pompeii».

Vi har fått svar fra alle 9 partier. Samtlige partier støtter visjonen, 8 av disse uten forbehold. Frp er positive til å ta hensyn til middelalderbyens gamle strukturer, men kan ikke la dette være helt ut styrende for all fremtidig utvikling. Alle de øvrige partiene støtter visjonen uten forbehold, og flere har tiltak for middelalderbyen som del av sitt program.

Du er her: Hjem Innhold Hva vi vil Pådriverarbeid