Middelalder-Oslo

10 nye skritt liten forside

En tydeligere Middelalderby

20. desember 2017 påla Oslo bystyre Byrådet å komme med en plan for synliggjøring av Oslos middelalderby fram mot byjubileene i 2024. Derfor foreslår nå foreningen Middelalder-Oslo en konsentrert opprustning i en tiltakspakke, samlet i heftet "10 nye skritt (og en god idé)". 

Les hele heftet her.

 

Det Oslo vil, får Oslo til!                                  Vannspeilet ble lansert som en utopi, men ble realisert fram mot byjubileet i år 2000.

Foreningen Middelalder-Oslo arbeider for tiden med et idékonsept med en mengde forslag og ideer som skal gjøre det mulig å forstå og oppleve sammenhengen i hele den sjeldne middelalderbyen vår. Dokumentet har vi kalt «Framtidsbilde for Oslo middelalderby 2024 - 2030».

Les hele Framtidsbilde 2024-2030:

Middelalderbyens fysiske uttrykk. Innledning og del 1

Liv i og bruk av Middelalderbyen. Del 2 og vedlegg

Det finnes også en kortversjon:

Kortversjon av Framtidsbildet

Framtidsbildet ble lagt fram på St. Hallvards dag 15. mai 2017. To uker tidligere, 3. mai, var representanter fra nabolag, foreninger og Bydel Gamle Oslo invitert til en forhåndsorientering. 

GateneSLIK KAN DET BLI:
For å bevisstgjøre folk om hvor middelalderbyen Oslo en gang lå, foreslår Framtidsbildet at det settes opp i alt sju tydelige velkomstskilt rundt Middelalderbyen, som her i St. Hallvards gate bak Gamlebyen skole.

 

 

 


Vannspeilet på Sørenga markerer havnebyen Oslos strandlinje i middelalderen. Dette mener vi bør tydeliggjøres ved å gjennoppføre en brygge og to sjøboder
 (ill. under).

Brygge

Du er her: Hjem Hva vi vil Middelalderbyens framtid