Middelalder-Oslo

Handlingsplan 2016

Vedtatt på årsmøte 16. mars 2016

1.      Synliggjøre

ved å påpeke verdien av og øke forståelsen for de verdier som ligger i Oslos middelalderområder og -tradisjoner.

1.1     Medier

Være mer synlige i mediene i forbindelse med saker vi arbeider for og med.

1.2     Markere foreningen ved tradisjonelle begivenheter og ta initiativ til nye

Skape blest om tradisjonelle begivenheter, ta initiativ til nye og markere foreningen ved hjelp av: St. Hallvards dag med utdeling av Gangvaktprisen, Eufemiaaften, historiske vandringer, Oslo middelalderfestival, Middelalderuka og evt. andre relevante arrangementer.

1.3      Internett

Holde hjemmesiden oppdatert.Videreutvikle informasjon fra foreningen på nettet gjennom E-post, Facebook og andre sosiale medier.  

1.4      Økt synliggjøring av middelalderminnene

Arbeide for økt synliggjøring og tilgjengeliggjøring av kulturminnene fra middelalderen i Oslo. (Se pkt. 2.2)

2.         Påvirke

ved å arbeide for at Oslos genuine middelalderarv skal fremstå som maksimalt synlig og tilgjengelig som et resultat av politiske prioriteringer.

2.1       Kontakt med politiske myndigheter og andre aktører

2.1.1    Holde jevn kontakt med politikere og forvaltningen i Oslo kommune, Jernbaneverket og Riksantikvaren for å påvirke utviklingen av middelalderbyen i fremtiden. 

2.1.2    Arbeide for at kommunen skal prioritere formidling av middelalderbyen, bl. a. med informasjonsskilt, ny vandrebrosjyre og et formidlingssenter.

2.1.3    Påvirke Oslo kommune, Ruter, Statens vegvesen og Jernbaneverket til å stenge Bispegata ved Oslo torg for bil- og busstrafikk og velge en trasé som er tilpasset middelalderens Bispeallmenning.

2.1.4    Samarbeide tett med Gamlebyen historielag, St. Hallvards dag, Oslo Middelalderfestival og andre aktører som arbeider for bevaring og formidling av Oslo middelalderby

2.2       Vedlikehold og fysiske tiltak i middelalderbyen

2.2.1    Arbeide aktivt for en utforming av Middelalderparken som tar best mulig hensyn til de bevarte kulurminnene som vektlegger formidling av Oslo middelalderby, samt arbeide for fremtidig bruk av Lokomotivverkstedet  til slik formidling. Arbeide for rekonstruksjoner av middelalder-bygårder, brygger, båter og sjøboder i parken.

2.2.2    Påvirke de kommunale myndighetene og Riksantikvaren til bedre vedlikehold av ruiner og grøntareal.

2.2.3    Arbeide for at Bispegatas øvre del øst for Oslo gate stenges (fjernes) som en viktig del av ny trafikkplan for Gamle Oslo.

2.2.4    Arbeide for tydeliggjøring av Oslo torg slik det var i middelalderen og frigjøre hele St. Hallvardskatedralens ruiner, samt markere denne kirkens kirkegård slik den var i middealderen.         

2.2.5    Arbeide for reising av vernebygg over nordfløyen i middelalderens bispeborg med mulighet for lokal utstilling.

2.2.6    Arbeide for bedre skilting og informasjon i middelalderbyen.

2.2.7    Arbeide for å få reist et monument over kong Håkon V Magnusson og dronning Eufemia i tilknytning til middelalderparken.

3.          Organisere

ved aktivt å ta initiativ til og delta i tiltak som fremmer disse målene.

3.1       Medlemsaktiviteter

Medlemsmøter, foredrag, vandringer, arrangementer som Eufemiaaften, St. Hallvards dag, Middelalderuka (se pkt. 1.2) og arrangere medlemsturer til relevante reisemål. Det legges spesiell vekt på å øke medlemsmassen ved verving av nye medlemmer.

3.2       Samarbeid med andre foreninger

3.2.1    Samarbeide med andre ”middelalderarrangører” og foreninger, i særdeleshet med med Stiftelsen Oslo Middelalderfestival og foreningen St. Hallvards dag.

3.2.2    Arrangere foredrag i samarbeid med Gamlebyen Historielag og andre foreninger og organisasjoner i Gamlebyen..

3.2.3    Delta på møter i Fellesrådet for historielagene i Oslo.

3.2.4    Delta i beredskapsgruppe for Bjørvika med Fellesrådet for historielagene i Oslo, Oslo Byes vel og Gamlebyen Historielag.

3.2.5    Støtte opprop som fremmer arbeidet for en bedre Oslo middelalderby.


De tre kapitteloverskriftene er gjengivelse av formålene nedfelt i foreningens vedtekter og dermed grunnlaget  for enkeltmålene i Handlingsplanen.  
Du er her: Hjem Hva vi vil Handlingsplan