Middelalder-Oslo

Lederartikler

Leder nr. 1 2012

Oslo Torg – et veikryss i 1000 år. Skal dette torget på nytt bli kvalt?

Bystyret vedtok enstemmig 27.01.2010 å gjenskape Oslo torg øverst i Bispegata og opp mot Oslo gate. Likevel ser vi nå at kampen for å gjenopprette Oslos sentrale møteplass i 600 år, blir vår forenings vik­tigste sak. Oslo Torg har blitt nedlagt eller ødelagt i 3 faser. Nå truer en 4. fase.

Byer vokser fram i veikryss - der de rei­sende møter hverandre, for å handle, lære, oppleve eller bygge rikdom, innflytelse og makt. Slik vokste Oslo Torg fram, i krys­nin­gen mellom sjøtransport og landtrans­port, og mellom kirkemakt og verdslig makt. Fra torget gikk den viktige Bispeal­menningen de 200 meterne ned til bryggene.

Etter 600 år ble Oslo Torg nedlagt av kong Kristian 4. Han forbød gjenoppbygging etter den siste bybrannen. Det var intens motstand fra Oslo borgere da han bygget en ny by bak Akershus festning. De som ble boende - deriblant biskopen - måtte i båt når de skulle til kongens by. Oslo Torg ble liggende under åker og eng. Til stor glede for våre arkeologer, som kan grave fram kunnskap om fortida i godt bevarte kulturlag.

Den andre fasen kom med jernbanen. Den gav en eventyrlig vekst, både til Kristiania og hele landet. Det ble industri, velstand og vekst for Norge. En krans av togspor, verk­steder og terminaler gravde seg ned i, og ramponerte store deler av middelalderbyen.  Heldigvis ble Oslo torg liggende urørt midt i det hele.

Det skjedde ikke i den tredje fasen: Utpå 1900-talet kom bilismen. Geografien gjor­de at Norges to viktigste bilveier, E6 og E18, krysset hverandre på Oslo torg. Den tidligere Bispeallmenningen var blitt til Bispegata, med 6 felter og et inferno av støy og eksos. På 60-tallet lå planene klare for supermoderne motorveikryss i Middel­alderbyen, og motorveier i mange ret­ninger.

Da tok politikerne grep og stoppet galska­pen. De forlangte nye planer som skånet Middelalderbyen.  Nå er nesten all bil­tra­fikk flyttet ned i tunneler, eller til traséer langt unna. Visjonen var - og er fortsatt - vår opplevelse av byens historie. Vi skal ha en helhetlig, fredelig, kulturoase midt i en travel, moderne by.

Nå truer den 4. fasen: Ruter og kollektiv­tra­fikken. Bispegata er nylig igjen utvidet - for nå har kollektivtrafikken alles velsig­nelse. Og den trenger mer plass. Trikk og busser vil de sende ned her. Det er umulig å kombinere med bystyrets vedtak om gjen­opprettelsen av Oslo Torg. Dette torget var ikke stort, bredden var bare litt større en dagens Bispegate. Får kollektivtrans­portørene det som de vil, blir det en hån å kalle dette Oslo Torg.

De lokale beboerforeningene har vist at det finnes andre løsninger: Trikken kan fort­sette å gå i Oslogate, det at den krysser øverst på Oslo Torg er akseptabelt. Den planlagte trikken i Dronning Eufemias gate kan gå rundt Vannspeilet, det gir også bed­re kollektivtilbud til Bjørvikabyen. Buss­ruter kan legges om, eller vi kan få bedre alternativer, med tog, T-bane og trikk.

Alternativene finnes - men da må politi­kerne ta grep. Ikke la kollektiv­transpor­tørene kvele Middelalderbyen slik NSB og Vegvesenet gjorde.

Til byens 1000-årsjubileum fikk vi Vann­speilet og Middelalderparken. Til 700-års­dagen for hovedstadsjubileet, 31. august 2014, vil vi ha en fredelig oase på Oslo Torg!

Helge Winsvold

Styreleder

 

Du er her: Hjem Lederartikler Leder nr. 1 2012