Middelalder-Oslo

Lederartikler

Leder nr. 1 2010

Steng ikke Middelalderbyen inne!

Da bystyret fastsatte reguleringsplanen for Bjørvika i 2003, ble et stort område satt av til Middelalderpark og Kulturhistorisk museum. Det var bra. Mindre bra var det at man la opp til 12 etasjers bebyggelse mellom Middelalderparken og Bjørvika, med unntak av noen smale siktlinjer.

 

I en museumskabal, en avtale mellom byrådsleder og kulturminister, ble det bestemt at Munchmuseet og Stenersensamlingene skulle samlokaliseres i et stort nytt museum på, den smale landtungen mellom Akerselva og Bispevika, som helt fra 2003 har vært regulert til kulturformål. Så langt var dette greit for Interesseforeningen. Men bystyrets flertall har beklageligvis gått inn for en museumsbygning kalt Lambda, som er dobbelt så høy som det bystyret har bestemt skal kunne bygges akkurat her. Bystyret kan selvfølgelig endre sine egne reguleringsbestemmelser, men da kreves nye runder med høringer og uttalelser. Lykkeligvis for oss middelaldervenner benyttet Riksantikvar Jørn Holme seg da av sin rett til å komme med innsigelse. Han krevde at hele reguleringsplanen må vurderes på ny, og særlig med hensyn til at Middelalderbyen må få kontakt med selve grunnlaget for at Oslo ble til: Vikens aller innerste bukt. Så langt kom de havgående skipene, her vokste handelsstedet og byen fram.

Etter at Riksantikvarens fremmet sin innsigelse, vokste det fram et opprør, litt i utkanten av Interesseforeningens styre. Et opprør som i beste fall klarer å sikre full kontakt mellom parken og fjorden, og helt sikkert vil gi en større åpning enn det som ellers ville ha blitt. Det er særlig disse 4 som har stått i front for dette opprøret: Wenche Martine Wangen, Karen Prydz, Kari Frodesen og Øyonn Groven Myhren. De har brukt de nye sosiale mediene, og helt sikkert sikret Middelalderbyen en åpnere framtid enn den ellers ville hatt.

Dårlig økonomi.
IOM har hatt samme kontingent siden vi startet opp for 15 år siden. Relativt raskt oppnådde foreningen å få nesten 1000 medlemmer. Etter det har alle utgifter økt, og medlemstallet sunket til under 700. De siste par årene har vi måttet tære på tidligere overskudd. Medlemskontingenten er nesten vår eneste inntekt. Turene og kursene vi arrangerer settes opp med budsjett i balanse, uten overskudd til foreningen. Alle medlemmer får tilbud om 12 – 15 foredrag, kulturinnslag og arrangementer, med dyktige og sentrale personer som steller med Middelalder-Oslo.  

Derfor vil vi henstille til alle våre medlemmer å betale kontingenten og forsøke å verve familie, venner og kjente til medlemskap. Støtt den viktige rolle som Interesseforeningen Oslos Middelalder har! Årsmøtet vedtok å øke kontingenten, men det vil ikke få betydning før i 2011.

Helge Winsvold
Styreleder


 

Du er her: Hjem Lederartikler Leder nr. 1 2010