Middelalder-Oslo

Middelalderparken etter Follobanen. Hva skjer med Landskapsplanen?

Av Petter Molaug

En av de viktigste oppgavene for foreningen Middelalder-Oslo er å påvirke Jernbaneverket og Oslo kommune for å få en best mulig middelalderpark, best for kulturminnene og det historiske kulturlandskapet, best for de som skal besøke og oppleve parken og få en smak av middelalderbyen.

Middelalder-Oslo har uttalt seg om planen som ble utarbeidet for Jernbaneverket i 2015 (se middelalder.no). Denne planen inneholdt deler som nå er helt bestemt. Det gjelder først og fremst selve togkulverten for Follobanen, samt infrastruktur og bygninger inntil denne. Bl.a. er høyden på kulverten bestemt slik at vann fra Alnaelva kan gå over den. Det gode forslaget om underjordiske lokaler inntil vestveggen i kulverten blir nok ikke realisert. Kulvert-løpet under Bispegata er bestemt, og i byggeperioden skal Bispegata legges om syd for dagens løp. Nord for Bispegata skal det lages et service- og anleggsområde for tunnelen.
Men mange av forslagene i landskapsplanen er det er høyst usikkert om blir realisert, og mange av forslagene synes vi ikke er gode nok, eller rett og slett dårlige. Det er Oslo kommune som reguleringsmyndighet som bestemmer, innenfor de rammene som er gitt av Jernbaneverket, av Riksantikvaren og, ikke minst, av deres egne budsjetter. Foreløpig er det Plan- og bygningsetaten som sitter på saken. Og de har sittet lenge.
Foreningen vår påvirker, ikke minst ved kontakt med politikere i kommunen. Foreningens leder har vært i møte med kulturbyråden, og byråden for byutvikling har vært på besøk på de arkeologiske utgravningene for Follobanen. Kulturkomiteen har vært på befaring i Gamlebyen i april. Og vi samarbeider med beboerne i Gamlebyen, gjennom beboerforeningen og Gamlebyen historielag.

Vi vil at Bispeallmenningen skal markeres og den nye Bispegata - uten gjennomgangstrafikk av biler og busser - skal ta hensyn til det gamle gateløpet. Oslo torg må bli mer enn et lite plankedekke inntil Ladegården. Vi vil ha gjenskaping av sjøboder og bygninger i de middelalderske bygårdene, og vi vil ha markering av streter, allmenninger og middelalderbebyggelse. Og vi vil ha muligheter for utstilling av funn fra middelalderbyen i Gamlebyen, i Ladegården, i Lokomotivverkstedet og kanskje i et nybygg. Ikke minst vil vi styrke satsingen på informasjon og formidling, bl.a. med opprettelsen av informasjonssenteret i Ladegården.

For å konkretisere og skjerpe våre ideer om middelalderparken arbeider vi i foreningen med planer om et fremtidsbilde for Oslo middelalderby, til bruk i vårt arbeide. Vi tar gjerne imot innspill, og vil holde medlemmene og andre orientert om arbeidet underveis.

Mens anleggsarbeidet med Follobanen trappes opp, blir Middelalderparken på Sørenga mer og mer utilgjengelig. Gangbroen fra Saxegården er stengt. Tilgangen er nå bare fra Bispegata. Det er mange år til Follobanen står ferdig. For at middelalderparken skal bli best mulig trenger vi en sterk forening Middelalder-Oslo.

Du er her: Hjem Middelalderbyen i dag Middelalderparken Middelalderparken etter Follobanen. Hva skjer med Landskapsplanen?