Middelalder-Oslo

Middelalder-Oslo

Helhet i Oslo Middelalderby NÅ!

Oslos enestående, men sårbare middelalderby må bli tatt bedre vare på, bli bedre formidlet og må ikke på ny bli ødelagt av trafikk og nedbygging. Derfor må sammenhengen og helheten i Oslo Middelalderby styrkes nå.

For å styrke den manglende helheten i Oslo Middelalderby, krever Interesseforeningen Oslos Middelalder at følgende punkter gjennomføres i løpet av de nærmeste fem årene:

  1. Stenging av Bispegatas øvre del, øst for Oslo gate. Forutsetningen for Ekebergtunnelen og Galgebergforbindelsen var å føre gjennomfartstrafikken utenom Gamlebyen, bl.a. ved å stenge Bispegatas øvre del. Stenging og fjerning av Bispegatas øvre del må gjennomføres som en viktig del av ny trafikkplan for Gamle Oslo.
  2. Tydeliggjøring av Oslo torg og hele St. Hallvardskatedralen med kirkegård Reelt planleggingsarbeid for gjenerobring av middelalderbyens helhet må settes i gang så raskt det lar seg gjøre. Det må derfor snarest opprettes en egen planleggingsgruppe.
  3. Gjenerobring av middelalderbyens helhet til jubileet i 2014. I 1314 bestemte Norges konge at Oslo skulle være landets hovedstad. I 2014 er dette 700 år siden. Før 700-årsmarkeringen må hovedstaden få tilbake en sammenhengende middelalder-by, verdig et slikt hovedstadsjubileum.

Dette oppropet støttes av følgende enkeltpersoner, foreninger og lag:
Helge Winsvold, leder av Interesseforeningen Oslos Middelalder, Karsten Alnæs, Britt Hildeng, Bernt Bull, Erling Dokk Holm, Torbjørn Berntsen, Grethe Horntvedt, Alf Bøe, Frid Ingulstad, Odd Einar Dørum, Ole Christian Kvarme, Thomas Thiis Evensen, Lars Roar Langslet, Carsten O. Five, Øyonn Groven Myhren, Leif Gjerland, Kari Pahle, Trine Skei Grande, Christian Ringnes, Gøril Strømholm, Fellesrådet for historielagene i Oslo, Oslo Byes vel, Fortidsminneforeningen Oslo-Akershus, Oslo Guideforening, Gamlebyen beboerforening, Oslo Guideservice, Gamlebyen historielag, Oslo Pro / Visit Oslo.

Du er her: Hjem Innhold Opprop Helhet i Oslo Middelalderby NÅ!