Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

Tirsdag 29.nov.: HVEM VAR DRONNING ELLISIV AV NORGE?

 Sofia Kyiev

Kvinneperspektiv i Europas middelalder: Hvem var dronning Ellisiv av Norge? Hva vet vi om norsk-ukrainsk felles historie?

Tirsdag 29. november 2022, kl. 19:00 til kl. 20:30          Sal: Kverneland

Den ukrainske forening i Norge i samarbeid med Gamlebyen historielag, Middelalder-Oslo og Den ukrainske ambassaden i Norge inviterer til et åpent arrangement på Litteraturhuset.

Inngang er gratis, men det kreves påmelding via denne lenken:  https://litteraturhuset.no/arrangement/hva-vet-vi-om-norsk-ukrainsk-felleshistorie/

Norge var et av de første landene som anerkjente Ukraina som en suveren stat i 1991 og blant de første med utenriksrepresentasjon i Ukraina. Nå viser Norge mye solidaritet til Ukraina i forbindelse med Russlands krig, samt tilbyr støtte til ukrainske flyktninger. Men det er ikke mange som vet at norsk-ukrainsk felles historie går tilbake til middelalderen.

Dette seminaret skal være en møteplass for å skape dialog og meningsutveksling om felles norsk-ukrainsk historie. Samtalen vil fokusere på St. Sofia-katedralen i Kyiv og figuren dronning Ellisiv av Norge, kona til Harald Hardråde. Hun kom opprinnelig fra Kyiv-riket og har blitt til et symbol på̊ en sterk kvinne som både var godt utdannet og modig, til å etablere seg i et fremmed land med andre vaner, skikker og religion.

Vi har invitert tre fremtredende eksperter: Nelya Kukovalska, direktør for Sofia Kyivska-katedralen og ansvarlig for publikasjoner og UNESCO-samarbeid og for forskningsprosjekter om Jaroslav I og hans kongelige slektninger i Europa. Dernest Kira Petrachek, visedirektør for kultur- og utdanningsaktiviteter i Sofia Kyivska katedralen. Hun koordinerer en rekke kulturelle, pedagogiske arrangementer og tilskuddsordninger, samt at hun er ansvarlig for opprettelsen av en tegnspråklig omvisning. Til slutt: Sverre Bagge, en ledende norsk middelalder-historiker. Han er dr.philos., var førsteamanuensis i middelalderhistorie ved Universitetet i Bergen 1974–91, og professor ved samme sted fra 1991.

Program:

Velkommen ved Per Olav Reinton

Melodia av Mykola Skoryk

Accordion Mykola Sheremeta

Presentasjon av Sofia Kyivska-katedralen og dronning Ellisiv av Norge som historisk skikkelse.

Debattsamtale:
Middelalder: Oslo og Kyiv

Kvinner i middelalder: hvem er Ellisiv?

Betydningen av ekteskapet mellom den norske kongen og prinsessen fra Kyiv-Riket og dens innvirkning til Oslo og byens utvikling

Arrangementet avsluttes med spørsmål fra salen.

Moderator: Arve Hansen.

Arrangementet er støttet av Fritt ord.

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer Tirsdag 29.nov.: HVEM VAR DRONNING ELLISIV AV NORGE?