Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

Onsdag 8. mars: HALLVARDSKATEDRALEN I MIDDELALDEREN OG I DAG

Onsdag 8. mars kl 19:00: medlemsmøte der tema er Hallvardskatedralen i middelalderen og i dag, og utforming av Minneparken. Sted: Hallvardsalen, Gamlebyen skole, Egedesgt.3. 

Anne Olaisen fra Kulturetaten vil snakke om konserveringen av Hallvardskatedralen i 2022 og planene for utvidelse av Minneparken, universell utforming og formidling.

Petter B. Molaug fra foreningen vil snakke om Hallvardskatedralen i middelalderen, fremgravingen av kirkeruinen og utformingen av Minneparken. Og han tar spesielt for seg viktigheten av å få fjernet betongdekket som ligger over deler av sørmuren av ruinen og gateløpet i Bispegata som nå står uten trafikk, og som må erstattes med utvidelse av Minneparken. Veianlegg p ruiner med bussRR

Hallvardskatedralen ble bygget i 1120-årene, og revet ca 1660. Ruinen ble gravd fram i 1920-årene i forbindelse med tunnelarbeidene for jernbanen. Deler av murene ble reist opp igjen oppå tunnelene. Men over store deler av katedralens sørvegg ble det lagt et betongdekke som en utvidelse av Bispegata den gang hovedtrafikken nord-sør gjennom Oslo gikk via Gamlebyen. Så ble Ekeberg-tunnelen anlagt, og trafikken i Bispegata dermed kraftig desimert. Gateløpet ble snevret inn igjen, men betongdekket ble fortsatt liggende oppå ruinen. Middelalder-Oslo har i to tiår kjempet for at dette betongdekket og levningen av de to kjørefilene i Bispegata blir fjernet, samtidig som Minneparken utvides.

Foreningen har som vanlig boksalg (Vipps), les om utvalget av bøker lenger ned på denne nettsiden. VELKOMMEN!

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer Onsdag 8. mars: HALLVARDSKATEDRALEN I MIDDELALDEREN OG I DAG