Middelalder-Oslo

Lederartikler

Leder nr 2 2014

Jubileum og veien videre

Oslo og foreningen har nettopp gjennomført en vellykket markering av 700 års-jubileet for at Oslo ble hovedstad 31. august 1314.
Jeg sikter til våre møter i middelalderuka 25. til 29. august, Kulturetatens fagseminar om hovedstaden 30/8, åpningen av Oslo Torg og fasademaleri av torget samme dag, de ulike arrangementene i familiedagen 31/8 og vår egen markering ved Mariakirkens ruiner 31/8.

Vi kan glede oss over at Leif Gjerland har gitt oss sitt opprop og visjon om Nordens Pompeii og det gode samarbeidet med Gamlebyen historielag. Hva er da veien videre? 

Det handler etter mitt syn om 5 forhold.

 

Det første er å føre videre alle våre vel plasserte arrangement med St. Hallvards dag, deltakelse i Oslo middelalderfestival, ulike turer og møter, middelalderuka og Eufemiaaften.

Det andre er samarbeidet med Gamlebyen historielag, der vi sammen har søkt Kulturetaten om penger til gode skilt i middelalderbyen, oppdatert guidebok og om 2D framvisning i tilknytning til Ladegården.

Det tredje er å arbeide for kloke rekonstruksjoner i middelalderparken og la parken først og fremst bli byens historie sammen med en flott park for aktivitet og fritid.

Det fjerde er å videreføre arbeidet med innholdet i lokomotivverkstedet ved mulige arrangementer, utstillinger og permanent utstilling om middelalderens Oslo. Det er derfor vi arrangerer seminar i Ladegården 22. november med bidrag fra mange aktører.

Det femte er å få helheten i gateløpet Dronning Eufemias gate/ Bispegata inn i Oslos byplan. En del av det arbeidet må være å unngå at Bispegata blir en tung bussgate etter fullføringen av Follobanen.

Summen av alt det jeg her beskriver er innsatsen for å la Nordens Pompeii, Oslos middelalder by få en fast plass i byens levende bevissthet og i bybildet.

Odd Einar Dørum

Du er her: Hjem Lederartikler Leder nr 2 2014