Middelalder-Oslo

Alnaelva tilbake til Middelalderparken

Alnaelva ble lagt i rør fra Kværner til Kongshavn i 1922. Nå ser det ut til at nederste del, fra Geitabru/Oslo gate og ned til Vannspeilet skal kunne renne synlig innen år 2021, hundre år etter.

NRK Østlandssendingen v/Sarah Pierstorff la ut en gladmelding på nettet den 6/10 2015. Jernbaneverket har gått med på å få Alnaelvas nederste del opp i dagen som en del av anleggsarbeidene med ny Follobane. Dette har skjedd etter påtrykk, særlig fra Oslo Elveforum. Dette ble prosjektleder Anne Marie Dyrøy sitert på i samtale med Are Eriksen i Oslo Elveforum under en befaring ved den planlagte traseen.

Foreningen Middelalder-Oslo har støttet helhjertet opp om Oslo Elveforums kamp for å få realisert dette gjennom kraftig og innsiktsfull argumentasjon. Vi har samarbeidet om å påvirke Jernbaneverket og Oslo kommune for å få Alnaelva opp i dagen, som en del av Middelalderparken. Åpen Alnaelv er med i Landskapsplan for Middelalderparken etter ferdigstillelsen av ny Follobane. Men det er fortsatt en stor jobb å gjøre for å få dette finansiert. Jernbaneverket har ikke lovet noen midler, men Dyrøy uttaler, ifølge Østlandssendingen, at «når vi er blitt enige med Oslo kommune om en overordnet plan for Middelalderparken, skal vi forhandle om hvem som betaler hva».

Åpning av nedre del av Alnaelva er i tråd med Oslo bystyres prinsippvedtak fra 2013 om Middelalderbeltet, og Harald Nissen fra Miljøpartiet De Grønne uttrykker til Østlandssendingen optimisme når det gjelder mulighetene for at kommunen klarer å finne penger til dette tiltaket.

Du er her: Hjem Middelalderbyen i dag Middelalderparken Alnaelva tilbake til Middelalderparken