Middelalder-Oslo

Middelalder-Oslo

Trine Skei Grande blir styreleder i stiftelsen Oslo Middelalderby

StiftelsenStyrelederTrineSkeiGrandeEtter initiativ fra foreningen Middelalder-Oslo, er stiftelsen Oslo Middelalderby
opprettet med Trine Skei Grande som styreleder. Før hun ble kulturminister, var
hun bl.a. med i Middelalder-Oslos styre.

StiftelsensLogo

 

 

 

Om to år blir Middelalderparken omtrent dobbelt så stor, samtidig som det finnes mange planer om å gjenoppbygge vesentlige deler av middelalderbyen. Men midlene mangler, derfor er Stiftelsen Oslo Middelalderby nå dannet med Trine Skei Grande som leder. Stiftelsen lover å «gjøre historien levende» ved å skaffe midler både til å gjenoppbygge deler av Oslos første bysamfunn, og sørge for historieriktig bruk. Les mer om stiftelsen på deres egen hjemmeside oslomiddelalderby.no. Se også stiftelsens formål  

Bygård og gater
Som de første prosjektene å samle inn midler til, har stiftelsen valgt å få reist minst én bygård slik den kan ha vært i middelalderen. Bygården skal brukes på en «historieriktig» måte, og man sikter særlig av barn og unge. I tillegg ønsker stiftelsen primært å samle inn midler til å synliggjøre middelalderbyens gatenett. 

StiftelsenGruppebilde

 Medstifterne

Med investor Christian Ringnes, Middelalder-Oslos leder Odd Einar Dørum og tidl. ordfører Per Ditlev-Simonsen i spissen, står en gruppe på syv viljesterke navn bak stiftelsen. I tillegg har mange andre også heiet fram den nye stiftelsen.

 


StiftelsenStyre

 


Styret

Stiftelsens styre er også bredt sammensatt med solid erfaring fra etater, politikk, eiendomsutvikling, historie og det frivillige liv. I tillegg til styreleder Trine, består styret av Hanne Herrman (leder av Viken folkeakademi), Inger Karlberg (tidl. leder ved Riksantikvarens distriktskontor øst), Målfrid Nyrnes (tidl. enhetsleder i Oslos Plan- og bygningsetat), Lars Windfeldt (investor), Leif Gjerland (historieformidler) og Sverre Landmark (investor).

Du er her: Hjem Innhold Hva vi vil Pådriverarbeid Trine Skei Grande blir styreleder i stiftelsen Oslo Middelalderby