Middelalder-Oslo

Middelalder-Oslo

PROSJEKTET OSLO 1324

3D-produksjonselskapet Tidvis er i gang med et nytt prosjekt - Oslo 1324. Foreningen Middelalder-Oslo har avgitt en støtteerklæring  til prosjektet for å bidra til midler til gjennomføringen. Middelalder-Oslo mener at fremstilling av middelalderbyen i 3D er en meget god formidlingsmåte for å nå et publikum som kan være interessert i byens historie eller som burde være det. Det er også en fleksibel formidlingsmåte fordi ikke alt må gjøres ferdig samtidig, og fordi det er mulig å endre på deler i ettertid dersom det viser seg at noe er feil. Vi synes målsetningen om å gjenskape gateløp og bygninger ned Bispeallmenningen til havnen og ned Vestre strete til kongeborgen er god, og også muligheten til at man skal kunne gå inn i noen av bygningene. Også at rekonstruksjoner blir gjort interaktive og at det blir gitt supplerende informasjon i form av infotagger, mener vi er et godt og viktig grep.

LES VÅR STØTTE-ERKLÆRING HER

Du er her: Hjem Innhold Hva vi vil Pådriverarbeid PROSJEKTET OSLO 1324