Middelalder-Oslo

Middelalder-Oslo

22. MAI 2024: GAVLMALERIET PÅ OSLOGATE 1A AVDUKET

Gavlmaleriet på Oslo gate 1A ble avduket 22. mai med rundt 60 personer til stede.

Gavlmaleriet ferdigGavlmaleriet  viser  hvordan Nordre strete kan ha sett ut i middelalderen rundt år 1300 om man  kom inn til byen Oslo fra nord. Originalen til maleriet er tegnet av Karl-Fredrik Keller i 1992 i samarbeid med arkeologen Erik Schia. 

Nordre strete gikk forbi skomakerbodene, som ses til venstre, før man kom inn til Bispeborgen (det store hvite bygget til høyre) og Hallvardskatedralen (bakerst til venstre). 

Gavlmaleriet er utført av den dyktige maleren Leandro Cassiano fra malermester Kaasa AS.

Leiegården Oslo gate 1A er fra 1870 og ble bygget for å huse ansatte tilknyttet jernbanen. Den eies og leies nå ut av Bane Nor Eiendom. Vi er glade for samarbeidet om dette prosjektet!

Foto: Nina Rigault.

Gavlmaleriet kan du se når du går inn i Oslo gate fra Schweigaards gate, eller sitter på buss nr. 34 eller 70. Vi håper at maleriet får være i fred og ikke blir ødelagt av graffiti og tagging, men blir bevart til glede for de som er og bor på stedet. Beboerne i Gamlebyen kan være stolte av byområdet sitt, og Oslos over 1000 år gamle historie.

Gavlmaleriet skaperneNoen av dem som gjorde det:

Fra venstre: 

Karl-Fredrik Keller, som har tegnet originalbildet, Leandro Cassiano hos Malermester Kaasa, som har utført selve malearbeidet i 2023 og 2024, Petter B. Molaug fra byggekomiteen, og til høyre Terje Kaasa - leder for firma Malermester Kaasa AS.

Foto Nina Rigault.

Du er her: Hjem Innhold Hva vi vil Pådriverarbeid 22. MAI 2024: GAVLMALERIET PÅ OSLOGATE 1A AVDUKET