Middelalder-Oslo

Middelalder-Oslo

MINNEORD

Anne WencheAnne-Wenche Ore 24.03.1928-07.01.2019

På St. Hallvards dag i 2016 fikk Anne-Wenche foreningen Middelalder-Oslos hederspris, Gangvaktstaven. Den var meget vel fortjent. Hun fikk den for langt, trofast og verdifullt virke i foreningen og for oppgavene som er sentrale for den. Hun var styremedlem fra 2001 frem til årsmøtet i 2016. Hun var alt pensjonist da hun kom inn i styret, etter en lang arbeidskarriere i administrasjonen ved Universitetet i Oslo. Men hun var full av virketrang. Hun var bl.a. sentral i Vindern historielag. I Middelalder-Oslo har hun vært kasserer, turansvarlig og en ressursperson ved møter og medlemsturer i hele denne perioden. Hennes gode humør, hennes optimisme og arbeidskraft har hatt stor betydning for foreningens arbeid. Hun sa sjelden nei. Men hun sa også fra når det var noe hun mente var galt eller kunne gjøres bedre. Hun hadde et skarpt hode og syntes det var dumt når beina i de siste årene ikke ville spille med på laget.

Et symbol vil bli stående igjen etter Anne-Wenche, nemlig hennes "nervekaker" etter oppskrift av Hildegard von Bingen til forening0ens årlige arrangement "nullte" søndag i advent, Eufemia-aften.  Andre har i 2018 bakt kakene etter den samme oppskriften. Slik vil det være ved alle Eufemia-aftener i årene fremover. Nervekakene vil hjelpe oss til å minnes Anne-Wenche og alt det hun har gjort for foreningen Middelalder-Oslo og de sakene vi har arbeidet for.

Anne-Wenche bisettes i Nye kapell på Vestre gravlund  mandag 21. januar.2019  kl 14.30. Vi beklager  at det tidligere har vært oppgitt et annet klokkeslett.

Du er her: Hjem Innhold Annet MINNEORD