Middelalder-Oslo

Middelalder-Oslo

MISFORSTÅELSER VEDR. PURRING PÅ KONTINGENTEN FOR 2020

I medlemsbrevet 14.august fulgte det med en purregiro til de medlemmene som ikke hadde betalt kontingent for 2020. Dessverre har formuleringen i medlemsbrevet om kontingentbetaling vært egnet til å misforstå..

I brevet stod det: "Vi har ikke registrert at du har betalt årskontingenten for 2020 dersom du har fått bankgiroblankett sammen med medlemsbrevet."
Alle de som hadde betalt, fikk medlemsbrevet med samme tekst, men uten bankgiroblankett. Bare de som ikke hadde betalt, fikk en bankgiroblankett med tekst vedlagt medlemsbrevet.

Mange har oppfattet det slik at de hadde glemt å betale, og har henvendt seg til oss om dette. Foreningen Middelalder-Oslo beklager at formuleringen vår har ført til misforståelser, og vi lover å skjerpe oss på språkføringen for fremtiden!

Foreningen Middelalder-Oslo mottar ingen offentlig støtte. Styrets medlemmer gjør som kjent arbeidet uten godtgjørelse, og medlemskontingenten er vår viktigste inntektskilde til drift og til foreningens arrangementer, medlemsblad, utsendelser og annet. 

Medlemstallet vårt har økt jevnt og trutt de siste årene, og foreningen Middelalder-Oslo har pr nå 772 medlemmer. Over 92% av disse har betalt medlemskontingenten for 2020.  Det er vi veldig glade for - takk skal dere ha!

Du er her: Hjem Innhold Annet MISFORSTÅELSER VEDR. PURRING PÅ KONTINGENTEN FOR 2020